Blogg

Föräldrar oroar sig över barnens skärmtid

9 februari, 2016

I rapporten Ungar & Medier från Statens Medieråd framgår att 51% av föräldrarna oroar sig över hur skärmar påverkar deras barn. 63% har dåligt samvete över sina barns skärmtid och 50% bråkar med sina barn om skärmtid. 

 

Självklart blir det bråk om föräldrarna sätter upp regler som barnen/ungdomarna inte vill följa, det är en naturlig konsekvens. Konflikter med barnen ingår i föräldraskapet. När de små barnen gör sådant som kan vara farligt säger vi ifrån och de börjar gråta/skrika, det blir en konflikt. När de äldre barnen vill göra saker som vi vet inte är bra för dem säger vi ifrån och de blir sura/arga/besvikna. När tonåringarna, med sin outvecklade hjärna vill göra saker som vi vet inte är bra för dem, eller rent av farligt, säger vi ifrån och de blir vansinniga/superarga och vi är de värsta människorna i världen. Vi gör det ändå för att vi vet att vi vet bäst och att vi gör det för deras bästa – vi är föräldrar. 

 

Det som händer när det gäller medieanvändning tror jag påverkas av att många föräldrar vet för lite, är för lite insatta och/eller har dåligt samvete för att de inte tar ansvar för sina barns medieanvändning. De känner kanske också att de själva har lite för mycket skärmtid och att de inte föregår med gott exempel. 

 

För att minimera konflikterna kan man samtala kring medieanvändning utifrån ett familjeperspektiv. Hur vill vi ha det i vår familj? Vilka regler kan vi ha för att det ska funka hos oss? Vad tycker barnen om föräldrarnas skärmbruk? Den diskussionen bör föregås av att föräldrarna tar reda på fakta så att de är pålästa och kan stå på sig i de frågor som är viktiga och där man inte bör ge med sig. Ett sånt här samtal har man när alla är utvilade och inte är på väg någon annanstans. 

 

Jag får ofta frågan om vad som är lagom skärmtid för deras barn. Jag brukar vända på frågan. Om man börjar i andra ändan och tar reda på hur mycket tid de grundläggande behoven tar, hur mycket tid måsten tar samt hur mycket tid valda saker tar kan man se hur mycket tid man får över. Det finns en övning på unglivsstil.se som heter ”Ta tillbaka tiden”. Där lägger man in tid för sömn, rörelse, mat, skola, resor, hygien, läxor, fritidsaktiviteter etc. Här behöver man ju t ex veta hur mycket sömn och rörelse barnet behöver för att må som bäst och prestera som bäst. 

 

Säg att man kommer fram till att det finns 1 timme per dag eller 7 per vecka över. Antingen kan man med gott samvete låta barnen sitta vid skärmar den tiden eller så kan man tillsammans bestämma att göra något med hela familjen på helgen. Ett besök på äventyrsbad, djurpark eller bio. 

 

Barn gör inte som man säger, de gör som vi gör. Vill vi att barnen minskar sin skärmtid är det bra att vi först ser på oss själva och vad vi vill förmedla. Det gäller ju inte bara skärmtid utan även sömn- kost- och motionsvanor. Med goda förebilder ökar barnens chans till hållbar livsstil 🙂

www.unglivsstil.se