Aktuellt I samarbete med No Isolation

Från isolation till nationella prov – AV1-roboten har hjälpt Marcus tillbaka till skolan

1 augusti, 2023

Marcus har haft problematisk skolfrånvaro i många år. Med skolroboten AV1 har han fått hjälp att komma tillbaka. Nu kan han ta del av undervisningen på ett helt annat sätt och mår mycket bättre, berättar hans mamma.

Psykisk ohälsa och hög social ångest har gjort att Pias son haft hög skolfrånvaro i många år. Det är utmanande och krävande.

Att ha ett barn som har problem med skolgången gör att man får stora utmaningar i hela livet egentligen. Både vi föräldrar, syskon, ja hela det liv man har levt innan får man ompröva, försöka hitta nya sätt att leva, säger Pia.

Skolan och familjen har jobbat med många olika anpassningar genom åren och sedan en tid tillbaka har Marcus också fått tillgång till en AV1-robot. Via AV1 kan Marcus ta del av undervisningen i klassen, även om han är hemma. Han kan öva på att interagera både med lärare och klasskamrater och närma sig skolan steg för steg.

Efter många år med isolering har Markus känsla av inkludering och att faktiskt gå i skolan ökat, istället för att känna att allt är anpassningar, berättar hans mamma.

Roboten har gjort att vår son har lyckats med skolarbetet. Och det gör ju honom mer nöjd med sig själv. Han blir glad, han känner att han får lyckas med något och det är väldigt bra för honom, säger Pia. Han känner ju att han har fått en mer normaliserad situation. Han kan gå i skolan som andra, fast han gör det på ett lite annat sätt.

Karolina jobbar som skolpsykolog på högstadieskolan Marcus går i. Hon konstaterar att många av eleverna med hög skolfrånvaro har ångest.

AV1-roboten har varit ett jättebra redskap för att exponera sig mot sin ångest, stegvis, förklarar Karolina. För en elev som har en långvarig frånvaro, att faktiskt ta det här stegen och komma till skolan igen – det är allt.

Skolan har fått låna en AV1-robot via kommunen. Erik är IKT-samordnare på Linköpings kommun och berättar att de har köpt in 25 robotar eftersom att man sett att skolfrånvaron ökar och vill prova ett nytt sätt att hålla kvar och få tillbaka eleverna till skolan. I kommunens utvärderingar har både elever och vårdnadshavare lyft fram att elevens mående förbättrats, oavsett orsaken till frånvaron.

Med de här 40 insatserna som vi har kört med AV1 nu, så ser vi att eleverna är mer i skolan – och de mår bättre, säger Erik.

Önskar du att lära mer om Linköpings erfarenheter med AV1?

Länk till video om AV1


Artikel skriven av Jennie Westlund, Relations Manager, No Isolation 

I samarbete med No Isolation