Aktuellt I samarbete med Polismuseet

Från polisanmälan till rättegång

10 oktober, 2023

Många barn och unga kan känna oro och ha funderingar kring hur det fungerar. Vi på polisen har lyssnat till ungas tankar kring hela rättskedjan och i vårt nya utbildningsmaterial får elever svar på frågor som finns kring ämnet. Utbildningsmaterialet om rättskedjan vänder sig till elever i årskurs 4 – 9 och besvarar frågor om vad som egentligen händer när brott anmäls till polisen. 

– Jag har ingen som helst aning hur man gör för att anmäla något som helst brott. Det vore bra att få lära sig i skolan hur man gör för att anmäla brott, säger en 15-årig pojke som valde att inte anmäla (Ecpat, Nude på nätet 2021).

Barn och unga kan av olika skäl vilja komma i kontakt med polisen. Det kan vara något de sett, något som sker hemma eller något som en kompis berättar. Att få kunskap om hur hela rättskedjan går till skapar trygghet och kan göra att de vågar kontakta polisen. 

Polisen ser hellre att unga anmäler en gång för mycket än en gång för lite. 

Det är viktigare än någonsin att informera barn och unga om hur de kontaktar polisen och vad som händer sedan. Förhoppningen med utbildningsmaterialet är att de ska känna sig säkrare på hur hela rättskedjan går till. Det kan som ung vara bra att känna till att du inte behöver veta om det är ett brott eller inte som du utsatts för, utan att det är polisen som avgör det. Elever får i utbildningsmaterialet följa med barnen Alva och Erik när de tar reda på vad som händer när någon anmäler ett brott till polisen. Eleverna får veta mer om stegen från polisanmälan, till förhör, rättegång och vad som händer efter rättegången. De får även lära sig mer om vilka roller polis, åklagare och domstol har. 

Utbildningsmaterialet består av kunskapsinnehåll, begreppslista, tre kortare filmer som beskriver rättskedjan utifrån barnets perspektiv och avslutas med en kahoot. 

Genom utbildningsmaterialet får elever på ett varierande sätt kunskap om rättskedjan som kan vara klurigt att förstå men som är nödvändigt att veta. 

Läs mer om utbildningsmaterialet här

I samarbete med Polismuseet