Blogg

Gratis corona-material för elever i åk 6-gy

3 september, 2020

En del kommer att vara som vanligt i höst medan annat har förändrats, kanske för alltid…

 

Att corona-pandemin har drabbat oss alla, om än på olika sätt och olika mycket är helt klart. Även om barn och unga inte drabbas lika hårt av virusets framfart när det gäller de fysiska symptomen är de helt klart påverkade på många olika sätt.

 

I en studie från Uppsala universitet framgår att corona-pandemin påverkat den mentala hälsan hos unga. I studien såg man en ökning av både sömnproblem, ångest och depression. När allt vänds upp-och-ner blir det tufft för hjärnan, inte minst den hos barn och unga som fortfarande är under utveckling. Hjärnan vill ha det som det alltid har varit och den gillar inte alls förändringar, särskilt inte så omfattande och omvälvande som pandemin inneburit.

 

För att försöka handskas med och förstå en sån enorm förändring som en global pandemi behöver många barn och unga hjälp. Hjälp att få prata om vad som hänt, vad som händer och vad som kanske kommer att hända såväl som hur det påverkat och fortfarande påverkar dem. Att få en möjlighet att diskutera, reflektera och få känna igen sig i andras upplevelser är en viktig del av bearbetningen. Genom att bearbeta sina upplevelser får hjärnan en chans att förstå och hantera det nya. Det i sin tur gör att man kan minska stress, oro, ångest och sömnproblem.

 

För att underlätta det arbetet ute på skolorna har Ung Livsstil och Teamkoncept Education tagit fram ett corona-material för elever i årskurs 6 till gymnasiet. För att alla ska ha möjlighet att låta sina elever få ta del av materialet erbjuder vi det till Sveriges alla skolor helt utan kostnad. Det har möjliggjorts tack vare ett samarbete med Motus Vitae Foundation. Motus är en stiftelse som skapar förutsättningar för elevhälsans personal och pedagoger att främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. 

 

Erbjudandet att ta del av corona-materialet gratis gäller för skolor som tecknar sig senast den 30/9. Prenumeration gäller tom den 30/12 2020. Här kan ni teckna er för er kostnadsfria prenumeration. Följ instruktionen och glöm inte att fylla i rabattkoden.