Blogg

Grundläggande behov och skolresultat

4 september, 2017

Ännu ett nytt läsår har börjat och vi har väl alla förhoppningar om att våra elever ska ha de bästa möjligheter att lyckas i skolan. Det saknas fortfarande behöriga lärare på en del tjänster. Antalet legitimerade lärare har sjunkit till 71,4% från förra årets 72,7%. I radions rapportering i ämnet beskrevs en behörig lärare som någon som har ”förmågan att lära ut.” Att det finns personer som har förmågan att lära ut är en förutsättning för att eleverna ska få en god utbildning men tyvärr är det inte tillräckligt. Om eleverna inte har förmågan att lära in hjälper det inte hur många lärare vi än tillsatt med förmåga att lära ut. Vi behöver se över båda delarna.

 

Vad krävs då för att eleverna ska kunna lära in, förutom lärare som kan lära ut? Ja här kan vi rada upp en mängd olika saker, allt från frukost till diagnoser, till arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Om vi vill göra det lite enklare för oss, och för eleverna, är det bra att starta med att se till att våra elever kommer till skolan med tillgodosedda grundläggande behov. De behöver ha sovit tillräckligt och ha regelbundenhet i sin sömn. De behöver röra på kroppen under skoldagen, inte bara på träning efter skolan. De behöver äta för att ge kroppen och hjärnan energi. Vi vet att det finns många barn och unga som inte uppfyller de basala behoven av sömn, rörelse och kost och vi vet idag mycket mer om hur stor påverkan detta har på förmågan att lära in.

 

När eleverna väl kommer till skolan med tillgodosedda grundläggande behov är det enklare att se vad som finns kvar att jobba med som t ex diagnoser, skolans arbetsmiljö och psykisk ohälsa.

 

När man undervisar eleverna i vilka våra grundläggande behov är och hur man bäst tillgodoser dem hjälper vi eleverna att förstå hur livsstilen påverkar hur man mår och hur det går i skolan. Med information till föräldrarna på föräldramöten om hur de bäst hjälper sina barn ökar möjligheterna att de skickar dem till skolan med frukost i magen efter en god natts sömn och med kroppar och hjärnor som fått tillräckligt med rörelse.

 

Det är lätt att fastna i begreppet inlärning men då missar vi helheten och man hamnar lätt i att det är lärarens ansvar att se till att det funkar i klassrummen. Något som blir en omöjlig uppgift att lösa om problemen sitter i inlärningen.

 

Kom igång och prata in- och utlärning med kollegor och elever redan idag. Det ökar chansen till måluppfyllelse och därmed också möjligheterna till god hälsa och fler lyckade skolresultat hos våra elever.

 

Jag önskar er alla ett riktigt bra läsår!