Aktuellt I samarbete med Reacta

Hälsofrämjande skolutveckling i praktiken

10 maj, 2024

Att skapa förutsättningar för barn och unga att verka i demokratiska sammanhang är idag viktigare än någonsin. Som bekant ser förutsättningar för tillgänglighet olika ut beroende på vem som behöver dem. Att stärka och främja hälsa och samtidigt skapa demokratiska förutsättningar för ett ökat empowerment i barn och unga kan ske på olika sätt, bara verktygen finns där. Barn och unga tillsammans med personal ur anpassad skola reviderar nu Reactas hälsorådsmodell så att den fungerar än bättre för än fler.

Reactas hälsorådsmodell finns tillgänglig för barn och unga i alla skolformer och bygger på idén om hälsoråd, en förening barn och unga startar utifrån att man tillsammans vill göra kul saker som är bra för hälsan. Hälsoråd är ett demokratiskt forum där medlemmarna tränas i att på ett föreningstekniskt sätt fatta beslut genom att ha möten, diskutera och fatta beslut. ”Det är kul” säger en elev, ”jag får vara med och bestämma”. Medlemmarna i hälsoråd lämnar förslag på aktiviteter för att sedan gemensamt rösta fram ett beslut. Personal som arbetar med hälso-rådsmodellen säger ”Vi har arbetat med hälsa förr, det står inskrivet i vårt uppdrag, men inte på det här sättet där eleverna själva driver frågor som rör deras egen hälsa. Med Reacta har vi funnit en modell där barn och unga får vara med och påverka själva”.

Det som nu sker är att vi tillgängliggör Reactas hälsorådsmodell så att fler kan arbeta med hälsoråd, och det är barn och unga ur anpassad skola som har den starkaste rösten i att utveckla dessa anpassningar, säger Maria Almroth, projektledare för arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla, och skolutvecklare i riksorganisationen Reacta. Barn och unga ur projektskolor har under projektets första år identifierat utmaningar med hälsorådsarbetet, nu under år två så är vi i ”görandet”. Nu utvecklas anpassningar digitalt som projektelever provar och utvärderar. Här kan du ta del av hur det arbetet såg ut under en av projektets träffar: Projektträff 2024 

Vad händer mer i arvsfondsprojektet?

Parallellt i arvsfondsprojektet bedrivs arbete i två utvecklingsgrupper och fokus i dem är att utveckla de utbildningar som Reacta bedriver för att ge konkreta verktyg i hälsorådsarbetet. I utbildningen får vuxna reflektera över uppdraget att coacha barn och unga i hälsorådsarbete, men även praktisk erfarenhet av föreningstekniskt arbete och inte minst kunskap om MI som metod för att motivera och engagera barn och unga i frågor som rör deras hälsa. Arbetet har hittills resulterat i två filmer, en film är animerad och har fokus på vad ett hälsoråd är, med tillhörande diskussionsfrågor för att höja barns och ungas delaktighet. Till den filmen följer även digitala pek-kartor som ytterligare ett stöd för kommunikation. I den andra filmen ligger fokus på uppdraget att samordna hälsorådsarbetet och hur man kan se barns och ungas egen kapacitet som ett kapital i det arbetet.

Här kan du få mer information om arvsfondsprojektet: Jämlik hälsa för alla 

Blir du nyfiken på att veta mer om Reactas hälsorådsmodell, vilka effekter som följer med den eller medverka i arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla? Ta kontakt med projektledare maria.almroth@reacta.se  så berättar hon mer!

Följ gärna arvsfondsprojektet på Instagram: Jamlikhalsaforalla

En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

Jämlik hälsa för alla 

Ett unikt arvsfondsprojekt av och med barn och unga ur anpassad skola

För mer info: www.reacta.se

Artikeln är i betalt samarbete med Reacta