Blogg

Hjärnan städar när vi sover

30 mars, 2014

När vi sover händer en massa saker i hjärnan. Immunförsvaret stärks, påfyllnad av tillväxt- och måbrahormoner, sortering och lagring av intryck, reparation och nyproduktion av celler mm. En annan viktig sak som sker under sömnen är att hjärnan rensas från slaggprodukter.

I en studie gjord av forskare vid Peking University och University of Pennsylvania på möss framkom att de möss som fick sova för lite, motsvarande långvarigt och extremt skiftarbete för människor, förlorade hjärnceller. De hjärnceller som gick förlorade var de som hanterar vakenhet, stress och minne. Inte ens när sömnen återställdes till normalt hos mössen kom dessa nervceller tillbaka. Man såg också att molekylen beta amyloid försvann dubbelt så fort vid sömn som vid vaket tillstånd. Beta amyloid är kopplad till Alzheimers sjukdom och risken att drabbas av Alzheimers ökar om man sover för lite säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors Universitet.

Både i denna och tidigare studier har man sett att när man sover ökar mellanrummet mellan cellerna i hjärnan. Det i sin tur ökar flödet av cerebrospinalvätskan runt cellerna vilket skapar utrymme för nattens städning. Forskarnas slutsats är att sömnen underlättar för hjärnan vid bortforslingen av ämnen som kan vara skadliga. Lars Olsson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet, säger att även om studien är gjord på möss så kan fynden vara överförbara på människor förutsatt att resultaten kan upprepas i andra djurförsök. ”En sådan grundläggande mekanism tror jag inte skiljer sig mellan olika däggdjur.” säger Olsson. (http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/neurologi/ny-forklaring-till-varfor-vi-sover/)

Har du svårt att sova så vill jag tipsa om Sov gott!

http://frija.se/avslappning.html

Länkar till abstracts:

Jeffrey Iliff med flera. A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid β. Science Translational Medicine 2012; 4: 147ra111. DOI: 10.1126/scitranslmed.3003748

Lulu Xie med flera. Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. Science 2013; 342: 373–377. DOI: 10.1126/science.1241224