Blogg

Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspel

2 oktober, 2019

Vid konferensen Popcornhjärnan den 23/9 hade jag förmånen att lyssna till barnpsykiatriker Hassan Jaghoory. Han pratade om vad barn behöver och vad vi behöver ge dem och hjälpa dem med för att de ska kunna hantera livet och njuta av livet, som han uttryckte det.

 

Barn behöver utvecklas i tillsammans med sina föräldrar. Barnet ger uttryck för ett behov, föräldern tolkar och svarar på barnets behov och stegvis sker utvecklingen parallellt. För att barn, och ungdomar, ska utvecklas så att de ska kunna handskas med livet krävs alltså närvaro, umgänge, möten, att vara tillsammans ­– att ta sig tid.

 

Den del av hjärnan som mognar sist hos oss människor är pannloben. Den är mycket viktig för oss i det sociala samspelet med andra människor. Troligen påverkas utvecklingen av pannloben mer av vår omgivning än av våra gener. Att få den träning som krävs för att kunna umgås med andra, fungera i sociala sammanhang i skola, på jobb och fritid är alltså grundläggande och det krävs tid, mycket tid.

 

Hassan Jaghoory pratar om the Golden Age, åren mellan 13 och 23 där en sorts omprogamering sker i hjärnan inför vuxenlivet med social och emotionell utveckling i fokus. Här läggs grunden för hur hjärnan ska hantera vuxenlivet på alla olika plan enligt Jaghoory.

 

Jaghoory menar att när man ägnar sig åt överdrivet dataspelande och användande av sociala medier, youtube etc blir detta automatiserat för att hjärnan ska spara energi. Det innebär i sin tur att kopplingen mellan pannloben och limbiska systemet, känslocentera, minskar eller till och med upphör. Man blir dissocierad från sina känslor. Limbiska systemet reglerar olika stämningslägen och den sociala anpassningsförmågan. Obalans mellan limbiska systemet och andra områden i hjärnan ligger ofta bakom psykiska problem.

 

Kanske är det för att livet känns svårt och ogripbart som man flyr in i sina skärmar och slipper känna. Man hamnar då i en ond spiral där det blir ännu svårare att förstå och handskas med sina känslor eftersom man får mindre tid för umgänge vilket är vägen till att lära sig att handskas med sina känslor. 

 

Vad barn och unga behöver för att hantera livet och njuta av det är egentligen simpla och självklara saker så varför ser vi då denna ökning av barn och unga som mår dåligt? Under de tio senaste åren har antalet tio- till sjuttonåringar som fått psykofarmaka ökat med 100%. (AH 141). Under samma period har ungas sömnproblem ökat med 500%. Enligt Hassan Jaghoory är det inte bara den tid som skärmarna ”stjäl” från grundläggande behov som ger negativa effekter. Han säger att t ex dataspelande ger minskad vit hjärnsubstans och att de nätverk som skapas i hjärnan genom dataspelande inte har något värde för inlärning och i det verkliga livet.

 

  • Barn behöver sova och de behöver mycket sömn eftersom de växer och utvecklas.
  • Barn behöver tillräckligt med näring för både kroppen och hjärnan, särskilt viktigt eftersom de växer och utvecklas
  • Barn behöver röra på kroppen för att utveckla balans, kondition, bygg upp muskler och koordinationsförmåga. De ska inte sitta stilla mer än ca 25 minuter i sträck
  • Barn behöver mycket tid för att umgås med sina föräldrar, eller andra vuxna, samt med sina syskon och kamrater för att utveckla den sociala förmågan.
  • Barn behöver vila och återhämtning mellan pass av träning/inlärning för att kunna

skapa ny energi för att kunna träna igen. Vilan och återhämtningen är lika viktig som själva träningen.

 

För att hinna med det som krävs för att skapa förutsättningar att handskas med livet och att kunna njuta av livet finns det inte mycket tid att lägga på skärmar. Det är den enkla matematiken. Vi måste börja räkna baklänges. Först se till att de grundläggande behoven tillgodoses och den tid som blir över kan vi lägga på skärmar förutsatt att de:

  • inte sitter stilla mer än 25 minuter
  • att de stänger av mobil, dator och surfplatta 1-2 timmar innan de ska sova
  • att mobilen är avstängd på natten

 

 

Istället för att fastna i diskussionen om huruvida det är bra eller dåligt med skärmar, hur mycket tid som är lagom etc så bör fokus ligga på att ge barn och unga vad de behöver! Något vi kan bidra med från skolan är att sprida kunskap till både elever och föräldrar samt ge eleverna möjlighet att diskutera och resonera kring livsstil, hur man mår, vad som är ok, när och var man kan söka hjälp etc. samt vad man kan göra för att må så bra som möjligt.  Målet är som sagt att de ska lära sig att handskas med vuxenlivets utmaningar och kunna njuta av livet så mycket som möjligt. Inget kommer från luften, säger Jaghoory. Det ligger hårt arbete bakom att skapa individer som kan handskas med livet.

 

I maj lanserade vi våra material Pubertet och Tonårshurmör och hormoner.  Syftet med materialen är just att eleverna ska få förståelse för vad som händer i deras kroppar och hjärnor under den omvälvande tonårstiden. De får en chans att resonera och diskutera viktiga frågor i grupp/klass och de får de även reda på vad de behöver för att det ska må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. Vill ni titta på våra material är det bara att skriva ”endagsinlogg” samt vilket datum det passar er att logga in.