Hjärnkoll förebygger psykisk ohälsa i skolan

19 mars, 2024

Riksförbundet Hjärnkoll förebygger den psykiska ohälsan i skolan genom att arrangera föreläsningar i olika årskurser. Syftet är att minska stigma och öka kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar. 

Genom ett samarbete med Tim Bergling Foundation genomförs föreläsningarna i Värmland och Halland utan kostnad för skolan. I övriga landet betalar skolan en symbolisk summa för föreläsningen. 

– Alla vi talar med understryker behovet av att utbilda ungdomar om psykisk hälsa redan i skolan. Vi har märkt det när vi har gjort egna enkäter, vi märker det när vi pratar med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga växer och behovet av mer kunskap om psykisk hälsa är enormt, säger Maria Sundström som är verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll.

Social kontakt minskar stigma 

Riksförbundet Hjärnkoll erbjuder därför föreläsningar om psykisk hälsa till skolor. Samarbetet med Tim Bergling Foundation avser högstadium och gymnasier i Värmland och Halland, men Hjärnkoll bedriver skolverksamhet i fler regioner runt om i landet. Två exempel är Stockholm och Uppsala. Föreläsningarna hålls av Hjärnkolls ambassadörer – personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Orsaken är enkel, forskning visar att det mest effektiva sättet att minska stigma kring psykisk ohälsa är social kontakt, det vill säga att skapa möten med människor som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Därför är ambassadörerna grunden i Hjärnkolls verksamhet, och Hjärnkoll har idag över 300 ambassadörer i olika åldrar över hela landet. I skolverksamheten föreläser företrädesvis unga ambassadörer som är i 30-årsåldern eller yngre. 

– Vi märker att unga människor identifierar sig med våra yngre ambassadörer. Det är lätt för dem att känna igen sig i ambassadörens berättelse. Därför har vi valt att låta unga vuxna 18-30 år föreläsa för skolungdomarna. Vi vänder oss till främst högstadier och gymnasier, även om Hjärnkoll i Uppsala till exempel också genomför föreläsningar för årskurs 5 och uppåt. Så Hjärnkoll har en stor spännvidd, säger Maria Sundström. 

Genomför föreläsningar i hela Sverige 

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten uppger 19 procent av 15-åringarna i Halland att de mår dåligt eller ganska dåligt. I Värmland är sifforna ungefär lika höga, 22 procent av 15-åringarna i Värmland uppger att de mår dåligt eller ganska dåligt. 

– Orsaken till att vi vänder oss till Värmland och Halland i samarbetet med Tim Bergling Foundation är att vi vill sätta fokus på regioner utanför storstadsområdena. Men Hjärnkoll kan genomföra föreläsningar i hela Sverige. Det går bra att kontakta oss så förmedlar vi kontakten till närmaste Hjärnkoll-förening, säger Maria Sundström. 

Ambassadörerna förmedlar hopp 

– Eftersom skolans personal och elevhälsan också är involverade så kan vi uppmärksamma elever som behöver någon att prata med efter föreläsningen. Det är nämligen ett krav att Elevhälsan är engagerad för att vi ska föreläsa i skolan, fortsätter Maria Sundström. 

Med ambassadörernas föreläsningar blir det tydligt för eleverna att det går att leva ett bra liv även med en diagnos, och att det går att ta sig igenom svåra perioder i livet. 

Hjärnkolls ambassadörer fungerar som förebilder och inspirerar eleverna till samtal om psykisk hälsa. Det ökar sammanhållningen och gemenskapen i skolorna. Alla ambassadörer har gått igenom en tre dagar lång utbildning för att kunna berätta om sina erfarenheter och alla är återhämtade. De berättar om vändpunkter och delar med sig av sina bästa må-bra tips för att förmedla hopp till alla som lyssnar, Hjärnkolls ambassadörer vet hur det är att må dåligt och livet inte alltid kan vara på topp. Genom att berätta om vändpunkter och ge tips på vad som får dem att må bra kan de förmedla hopp till eleverna. 

Om Hjärnkoll 

Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. Vi strävar efter att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Vår vision är att alla har lika rättigheter oavsett psykiska olikheter. Hjärnkoll startade 2009 som en attitydkampanj på uppdrag av regeringen, och med 15 regionala föreningar runt om i landet är vi idag rikstäckande. 

Läs mer och kontakta oss via  www.hjarnkoll.se.

Artikeln är skriven av Annika Möllström, Hjärnkoll