Blogg

Hjärnvågor istället för läkemedel mot ADHD

11 juli, 2013

Vetenskapsradion rapporterar den 5/7  om en ny metod för behandling av personer med ADHD. Det som nu  ska testas är neurofeedback.  Neurofeedback  är en metod som i detta fall ska producera en viss typ av hjärnvågor som bland annat hjälper till att öka koncentrations-förmågan. Seija Sirviö på Karolinska institutet som leder studien, använder bilder och ljud på datorn samt film för att få försökspersonerna att förändra sin hjärnvågsfrekvens. När ”rätt” frekvens uppnås hörs ett visst ljud eller så blir filmbilden skarp. Under 5 veckor ska Sirviö testa metoden på barn mellan 9 och 17 år. Den här metoden används redan i bland annat USA, Tyskland och Norge för behandling av ADHD men i Sverige har man ansett att det vetenskapliga stödet varit för svagt.

Att ta hjälp av hjärnvågsfrekvenser är något jag använt i undervisningen i många år. Ni som gått mina kurser vet att jag använder bineural waves för att hjälpa till att framkalla de hjärnvågor som främjar fokus och koncentration. Det jag sett är att elever med till exempel ADHD har  lättare att koncentrera sig och fokusera på uppgifterna när de får på sig hörlurarna med bineural waves.

Själv använder jag mig av appen  IBrainWave som är gratis. På den finns ett reglage där man kan ställa in hjärnvågorna från sleep till active. Själv började jag använda mig av bineural waves för ett tiotal år sedan när jag under en period hade sömnproblem. Toppenbra sömnmedel helt utan biverkningar. När jag använder det på elever med koncentrationssvårigheter brukar jag be dem uppskatta var på skalan mellan sleep och active de befinner sig just nu. Det blir då startpunkten och sedan drar jag eller de själva upp reglaget ca 5mm varje minut tills den är upp i active. I det läget brukar jag ha dem mellan 10 och 30 minuter. Jösses vad produktiva de kan vara med IBrainWave i öronen.

De elever som har svårt att hitta fokus på dagarna och nästan somnar över bänkarna brukar vara samma elever som är klarvakna på kvällen och inte kan somna. Då kan de göra samma procedur fast tvärtom, dvs. de går från acitve ner till sleep en bit i taget. Man kan också ställa in timern på t ex 30 minuter så stängs appen av när man somnat.

Hjärnan tränar sig att gå mellan de olika hjärnvågsfrekvenserna och får hjälp med  när den ska vara active och när den ska vara i sleep. Dessutom slipper man alla de biverkningar som är förknippade med ADHD-medicin.

Alla metoder som inte bygger på att tillsätta läkemedel, vilka dessutom ofta  ger nya symptom som i sin tur måste behandlas med ännu fler läkemedel, är värda att prova tycker jag.