Blogg

Hur hänger mobilen ihop med sömnbesvär, stress och depressionssymptom?

9 mars, 2014

Alltid uppkopplad – aldrig avkopplad var titeln på Sara Thomées föreläsning den 4 mars under Sahlgrenskas kvalitetsdagar i Göteborg. Hon presenterade resultaten från den forskning hon gjort om ungas ICT-vanor kopplade till sömnbesvär, stress och depressionssymptom. (ICT Information and communications technology).

Sara Thomée beskrev hur hög användning av ICT går ut över de ungas sömn med sömnbesvär, stress och depressionsymptom som konsekvens. Man kan alltså koppla hög ICT-användning till både fysiologiska, psykologiska och beteendesymptom. Efter föreläsningen fanns chans att ställa frågor och en ung tjej uttryckte sin rädsla för att Thomées forskning skulle kunna användas för att skapa rubriker och skrämmas.

Sara Thomée betonade att det finns en faktor till och hon ställde sig frågan vad det är som gör att man t ex kan få sömnstörningar av ICT-användning. Mobilen + vad = sömnbesvär. Kanske ska det vara ett minus istället för ett plus i den ekvationen, mobilen – vad = sömnbrist, för att förstå hur det hänger ihop.

All den tid som både barn, unga och vuxna lägger på ICT tas från något annat.

När en tonåring fastnar framför dator/mobil på kvällen och till och med på natten är det bland annat tillräckligt med sömn de inte får. Kanske är det frukosten som försvinner när de hellre vill sova en stund till istället för att lägga tid på att fixa en macka och en kopp te innan de går till skolan. Kanske är det läxorna som blir bristfälligt gjorda eller till och med ogjorda. Kanske är det motion och rörelse som inte blir av för att det är roligare och mindre krävande att sitta vid datorn/mobilen. Kanske är det umgänget IRL (in real life) som blir lidande då man hellre möts i den virtuella världen via dator/mobil.

När en förälder sitter vid datorn/mobilen med spel eller sociala medier kan det vara umgänget med familjen som inte blir av. Kanske är det även här relationer och möten IRL som inte blir av. Kanske är det närvaron, skillnaden på att fokusera helt på sina barn när de undrar något, vill ha hjälp eller bara prata. Kanske blir det istället ett kort och irriterat svar utan att man ens tittar upp från sin mobil/dator. Irritationen över att bli störd kanske till och med hörs i tonfallet. Kanske är det den brist på engagemang man kan höra hos en vän när man pratar i telefon och hör klickandet av tangenterna på vännens dator.

När ett barn sitter vid dator/surfplatta/mobil kan det vara lek som inte blir av, strukturerade lekar som kurragömma eller spontanlek ute. Kanske är det interaktion med annan vuxen, förälder eller personal på förskola/skola som minskar. Kanske är det att bara sitta tyst och stilla och bara fantisera som inte görs. Kanske är det att upptäcka världen som får mindre tid då dator/surfplatta/mobil lockar och drar.

Enligt statens medieråd är 55% av tre-åringarna uppkopplade. Det är inte vad de gör när de är på nätet som jag reagerar på. Det är vad de inte gör, vad de inte får och vad de inte upplever som är mest oroande anser jag.

Någonstans tas tiden för att få ihop alla de timmar både barn, unga och vuxna lägger på ICT. Istället för att fastna i att man sitter så mycket vid dator och mobil bör man istället fråga sig: Vad blev inte av och vilka konsekvenser får det? Här är några saker jag kommer på som skulle kunna vara minuset i ekvationen:

Bristande sömn

Bristande kostvanor

Bristande motionsvanor

Bristande återhämtning

Kan du komma på fler saker så gå in på www.facebook.com/unglivsstil och fyll på listan. 

www.statensmedirad.se finns intressant statistik om barn och ungas ICT-användning.