Aktuellt

Informera barnen om HPV-vaccinet

16 november, 2022

Många vet vad ett virus är men det är viktigt att elevhälsan som vaccinerar barnen pratar om vad vaccinet gör och vad det är för virus. Forskarna Lisa Lindén och Ylva Odenbring har skrivit en debattartikel om just detta. Att vi behöver öppna upp för dialog med barnen om HPV viruset och om vilka barn som inkluderas i vaccinationsprogrammet. HPV är ett vanligt virus som alla kan få och det är oftast ofarligt men viruset kan i värsta fall utvecklas till cancer. HPV är ett virus som smittar genom sex. Det är bra för barnen att veta hur viruset överförs och att vaccinet för HPV används preventivt för livmoderhalscancer och könssjukdomen kondylom.

Sedan 2012 har alla flickor i årskurs fem blivit erbjudna vaccinet inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det togs då ett beslut att inte inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet trots risken att smitta framtida sexpartners eller att själva få anal-, tonsill- eller peniscancer. Att alla ska få vaccinet är positivt i jämställdhetsyfte och gynna den allmänna folkhälsan. 2019 togs det beslut att från och med hösten 2020 inludera pojkar i vaccinationsprogrammet.

I det pågående forskningsprojektet Implementeringen av hpv-vaccination för alla barn i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga, studeras det hur det nya hpv-vaccinationsprogrammet genomförs och uppfattas av delaktiga parter på lokal, regional och nationell nivå. Studien omfattar intervjuer med elever, vårdnadshavare, skolsköterskor och policyaktörer på olika nivåer samt observationer på skolor. Skolsköterskorna som intervjuerna anser att de allra flesta vårdnadshavare vill att deras barn ska vaccineras mot HPV-viruset. Vaccinationsgraden är hög inom alla vaccinationsprogram.

Informationen om hur viruset smittar och vad smittan i sin tur kan leda till är dock bristfällig enligt elever och skolsjuksköterskor. Informationen som ges ut om HPV-viruset är också heteronormativt. Enstaka sjuksköterskor nämner att de tagit upp HPV-viruset i förhållande till icke heterosexuella relationer. Lisa Lindén och Ylva Odenbring menar då på att det är viktigt att fördjupa informationen som eleverna får inför vaccination så att vissa grupper inte blir exkluderade och att undervisningen om just HPV bör kopplas ihop med sexualundervisningen. Detta gör att skolpersonal utrymme att lyfta dessa frågor med sina elever.

Här hittar du den refererade artikeln i sin helhet

Nedan finner du lite olika tips och verktyg för hur skolan kan arbeta tillsammans för kunskapen om HPV

Studievägledning om vaccin och HPV för Elevhälsan och lärare
Syftet med denna studievägledning är att tillhandahålla ett material som gör det lättare för Elevhälsan att förklara för barnen som erbjuds vaccination mot HPV vad vaccin är och vad som händer i kroppen vid vaccination.

Gå till sidan och utbildningen

Lär mer om vaccin genom att låta eleverna spela Minecraft
I världen “Virus och vacciner” från Minecraft: Education Edition, lär sig elever att utforska vetenskapen bakom det mänskliga immunsystemet samt hur vaccin hjälper till att förebygga sjukdomar. Utbildningen syftar till att främja elevernas kunskap och förståelse för den mänskliga kroppen. Här finns också förslag på diskussionsämnen att ta upp i klassen.

Gå till materialet

Läs mer om HPV-viruset och vaccinet på

1177- HPV Humant Pappilomvirus

Folkhälsomyndigheten- Vaccin mot humant pappilomvirus (HPV)

Cancerfonden- Vanliga frågor om HPV och HPV- vaccin

Kort informationsfilm om HPV

Se filmen

Emmy Ottosson, redaktör Elevhälsan.se