Aktuellt

Initiativet Nationellt kunskapscentrum för elevhälsan

5 april, 2023

Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga, utanförskap och organiserad kriminalitet som sprider sig ner i åldrarna. Allt detta vill initiativ för Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa möta och arbeta för att förändra. Johan Olsson är initiativtagaren som har skrivit en debattartikel för att påtala vikten av att politikerna agerar nu för att stärka elevhälsans roll och säkerställa dess likvärdighet

Hej Johan!

Vem är du och vad jobbar du med?

I grund och botten är jag socionom och skolkurator, men jag har också arbetat som skolledare. Utanför det driver jag ett eget företag, Grundat Snack, där jag har skrivit och utbildat kring elevhälsa, barn och unga.

“Målet är att varje elev ska få sin bästa skola och det kan elevhälsan hjälpa eleven med, det börjar bli bråttom att detta kunskapscentrum bör bli verklighet.”

Johan Olsson

Hur väcktes tankarna om nationellt kunskapscentrum?

Detta har varit en process i alla fall det senaste året. Det blev tydligt för mig att det tvärprofessionella stödet som behövs inom elevhälsan inte finns och att det är svårt att hitta en samlad bas. Det blir ett glapp när personalen förväntas arbeta tvärprofessionellt men att stödet för det inte finns. Det finns information om de olika professionerna på olika ställen men det finns inte stöd för den samlade bilden.  

Det var också ett tillfälle där jag var iväg på konferens och träffade kollegor från andra kommuner. De från de lite mindre kommunerna kände en frustration kring att det inte fanns något stöd alls. Jag upptäckte då hur ojämlikt stödet var mellan olika kommuner. Hur det ser ut med huvudmän, fria aktörer och vilka förutsättningar elevhälsan har. Att gissa sig till saker är inte evidensbaserat eller rättvist för barn och unga. Hela Sveriges elevhälsa måste arbeta på ett tryggt sätt.

Vilka är med och arbetar med detta?

För tillfället är jag ensam i detta. Jag blev väldigt glad över feedbacken jag fått nu efter publiceringen av debattartikeln, det verkar som att arbetet och förändringen verkligen behövs. Det har kommit överraskande många hejarop och ett engagemang som går långt utanför mina egna gränser. 

Vad gör initiativet Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa?

Vi vill vara en kraft och en debattör som kan påverka. Elevhälsan är betydligt mer komplex än den struktur som finns idag. Initiativet vill driva frågan om ett nationellt kunskapscentrum så att politikerna skapar förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Det är för tillfället så att elevhälsan inte fungerar fullt ut och det finns idag inte det stöd som behövs.

Om samhället på riktigt vill möta utmaningar med t.ex ungdomskriminalitet, gängrelaterat våld och utanförskap då är det genom skolan det låter sig göras. För i grund och botten handlar det om enskild barn och unga som inte mår bra eller som inte får de förutsättningar som de har rätt till. Det kan handlar om psykisk ohälsa, utanförskap eller andra faktorer. Allt är saker som elevhälsan kan möta och arbeta med. Så vill vi vända samhällstrenden med ökad psykisk ohälsa och utanförskap ja då är det på elevhälsan man måste satsa. 

Hur ser det ut idag och vad är det för förändring ni söker med initiativet?

Som det ser ut idag så är det många olika huvudmän som har ansvar att elevhälsan fungerar på enskilda skolor. Det gör att det är en väldigt stor spridning i hur olika skolor arbetar med elevhälsan och vilket stöd som finns kring den. Det finns jättemånga goda initiativ och enskilda yrkesutövare på specifika skolor. Men i grunden skiljer det sig väldigt mycket åt. Det är inte likvärdigt och vi ska ha en likvärdig skola. Vi behöver skapa möjligheterna och förutsättningarna för en likvärdig elevhälsa med en hög lägsta nivå. Det ska inte spela någon roll vilken stad, vilket samhälle eller vilken skola en elev råkar växa upp i. Eleven ska ha rätt till en kvalitativ elevhälsa. 

Hur är tanken att det ska gå till i praktiken för elevhälsopersonalen?

Det behövs såklart utforskas mer men i grunden så handlar det om att det ska finnas en central punkt som elevhälsopersonalen kan höra av sig till när det finns funderingar eller när man står inför en svår situation. Det finns kanske en utmaning i ett specifikt elevärende eller hur man bör organisera sig som arbetsgrupp. Eller så behöver man en kunskapshöjning i ett specifikt ämne och då ska stödet finnas samlat så att det kan garanteras en likvärdighet. Det bör finnas kvalitativt evidensbaserat stöd som alla kan ta del av. Det är viktigt att det stödet är tvärprofessionellt så att inte ett perspektiv är överrepresenterat. 

Varför är initiativet viktigt?

Initiativet är viktigt för att görs det inte kan det gå illa på riktigt. Vi lever i en samtid som är utmanande för skolan med ökat utanförskap med sviktande kunskapsresultat. Vi har ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Forskning visar på att detta samtidigt som vi har en skola som är ojämlik skapar stora bekymmer i samhället. Vi behöver ta tag i frågorna jag nämnde tidigare så som unga i utanförskap, psykisk ohälsa och ungdomskriminalitet då behöver vi satsa på elevhälsan. Vi behöver göra den likvärdig med en hög kompetens i hela landet. 

Hur kan man stötta initiativet?

Man kan stötta initiativet genom att dela den debattartikel som är länkad nedan, sen vill jag att vi pratar om det. Jag har startat en Instagramsida som man kan följa för att få uppdateringar. Den heter Initiativ Elevhälsa. Där kan man följa med i det som händer men framförallt prata med era lokala förtroendevalda. Jag vill att detta blir en levande fråga. 

Är det något mer du vill berätta om initiativet?

Jag vill bara påpeka hur viktigt detta är. Det är enskilda unga människor som lider väldigt mycket av att vi inte har det här stödet. Det finns också jättemånga duktiga yrkesutövare som kämpar för att skapa en bra elevhälsa. Men vi alla behöver det här stödet för att klara av den komplexa verklighet vi lever i. Vi vill på allvar möta de utmaningar som samhället står inför och detta är en främjande förebyggande väg.

Läs Johans debattartikel

Intervju och artikel skriven av Emmy Ottosson, redaktör Elevhälsan.se

Fotograf: Sara Berntsson