Aktuellt

Intervju med Karin Jordås en av våra experter

20 augusti, 2021

Hur kom det sig att du tog fram det här webbinariet ” Framgångsrik föräldrakontakt för skolpersonal”?
Det är framförallt tre erfarenheter som jag varit med om som har bidragit.

Under de år jag jobbade i skolan så ökade trycket från föräldrar och särskilt de åren jag var rektor så gick mycket av min tid åt till att ha kontakt med föräldrar.

Jag har också haft tre egna barn i skolan och sett hur skolpersonal ” krockar med föräldrar som ” ställer krav”.

Under många år hade jag föräldraseminarier på företag och det var ofta som frågor om skolan kom upp så jag vet ju att frågan är brännande.

Du kan läsa mer om det och anmäla dig till det upp till höger eller klicka här!

Vad handlar ditt webbinarium om och vem ska gå på det?
Det handlar om varför det kan vara svårt att få till ett bra samarbete med föräldrar, vad man särskilt måste tänka på. Jag berättar om verkliga exempel och sen får man verktyg som går att börja använda direkt.

På mitt webbinarium ska lärare gå, både nya och lärare som jobbat längre som vill reflektera kring sitt samarbete med föräldrar.

Elevhälsopersonal och skolledare har också nytta av seminariet.

Hur vet du att det hjälper?
Jag tycker att jag lärde mig mycket om föräldrasamarbete när jag arbetade på en resursskola för barn och unga som inte klarade av att gå i vanlig skolform. Då fick vi uppdraget av vår chef att ” tycka om föräldrarna” för ingen annan hade gjort det. Ibland var det svårt, men otroligt lärorikt.

Föräldrarna i mina egna barns klasser tyckte jag ofta var väldigt krävande om jag kunde se hur lärarna emellanåt hanterade situationerna som uppstod på ett sätt som gjorde det hela värre.

Naturligtvis har jag också läst Skolverkets rekommendationer och vävt in det i seminariet.

Du har ett långt yrkesliv där du på olika sätt arbetat med unga – vad har lärt dig mest?
Mina egna misstag och krockar med människor har lärt mig mest och gjort mig mer ödmjuk inför människors olikheter och upplevda tillkortakommanden.