Blogg

Kollegor som varandras läranderesurser

9 januari, 2023

Jag har tidigare skrivit om att boken Studiestrategier i gymnasiet gärna kan användas för kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en viktig del för framgångsrik skolutveckling, och är ett samlingsbegrepp för olika former av kompetensutveckling där kollegor tillsammans utvecklar kunskap – blir varandras läranderesurser.

Under hösten har jag haft kontakt med flera skolor som valt att arbeta med boken, vilket är fantastiskt roligt. Det är när vi arbetar tillsammans som vi verkligen kan göra en skillnad för våra elever. Vill vi att våra elever ska utveckla goda studiestrategier, öka sin självständighet och ta kommandot över sitt lärande, så är det bra om vi gör det tillsammans. Allt går så mycket lättare då. Boken är tänk som en start, något att utgå från för att komma en bit på vägen. Men i takt med att eleverna utvecklas, kan arbetet ta sig olika riktningar och här behöver vi planera utifrån de behov som just vår skola står inför.

På den gymnasieskola där jag arbetar som specialpedagog, utgår vi från boken i vårt kollegiala lärande. Skolans lärare är indelade i olika basgrupper, i vilka arbetet kring själva boken sker och varje basgrupp leds av en förstelärare. Upplägget för bokens första och andra del har varit i form av en bokcirkel där vi läst och diskuterat utifrån de olika diskussionsfrågorna. När vi nu arbetar med del tre, själva handboken, är det utifrån en modell som kallas för Lesson study. Det innebär att vi läser om de olika studiestrategier som exempelvis finns presenterade i planeringsfasen. Utifrån det vi läst planerar och genomför vi en undervisningsaktivitet. Därefter delar vi våra erfarenheter med varandra. Sedan kommer samma sak göras i både genomförandefasen och utvärderingsfasen – totalt kommer tre undervisningsaktiviteter att genomföras. Utöver det är studiestrategier något som genomsyrar stora delar av verksamheten, bland annat arbetet i ämneslagen och under våra klasskonferenser.

Exempel på arbetsgång för del 3 i Studiestrategier i gymnasiet:

  1. Individuell förberedelse: Läs boken och ta del av materialet.
  2. Gemensam bearbetning av innehållet: Diskutera innehållet gemensamt.
  3. Planera gemensamt en undervisningsaktivitet: Det kan exempelvis handla om att prova samma studiestrategier eller att alla provar olika studiestrategier.
  4. Genomförande av undervisningsaktivitet.
  5. Utvärdering: Alla deltagarna delger sina erfarenheter.

Arbetar ni på din skola med boken? Hur har ni arbetat och hur har det gått? Hör gärna av dig och berätta – jag vill gärna höra. 

Planerar ni att påbörja ett arbete kring studiestrategier? Vill ni boka en inspirationsföreläsning, som en start på arbetet? Jag erbjuder föreläsningar kring studiestrategier både på plats och digitalt.

Den 7 februari 2023 har vi här på  elevhälsan.se ett webbinarium kring studiestrategier i gymnasiet, målgrupp är ni som arbetar i gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Längre fram i vår planeras även ett webbinarium kring studiestrategier i grundskolan.

/Diana, specialpedagog på gymnasiet

Mail: Specialpedagoggymnasiet@gmail.com

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet 😀

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

#specialpedagogpågymnasiet #specialpedagog #specialpedagogik #specialpedagogerna #specialpedagogentipsar #specialneededucator #gymnasieskolan #skola #gymnasium #pedagogisktmaterial #studiestrategier #studiestrategiergymnasiet #naturochkultur #naturochkulturskola