Elevhälsoveckan 2023

Kostnadsfri paneldiskussion – No isolation

7 mars, 2023

Kostnadsfri Paneldiskussion – ”Cementerar vi hemmasittande med digital undervisning?”.

Problematisk skolfrånvaro är ett brett begrepp och orsakerna till att elever faller utanför är många. För barn som missar långa perioder i skolan kan ensamhet och social isolering vara ett problem med pedagogiska och sociala konsekvenser. Dessutom är det inte bara tufft för de barn och unga som berörs – även föräldrar, lärare och syskon påverkas.

Ute i kommunerna behöver skol- och elevhälsopersonal jobba både metodiskt och kreativt för att försöka nå ut till alla de elever som brottas med hög skolfrånvaro och ge dem den undervisning som de har rätt till. I det arbetet har digitala hjälpmedel bidragit med nya verktyg i verktygslådan. Men vilken effekt har de på elever med hög frånvaro?

Kommuner vittnar om att digitala insatser sänker tröskeln till skolan genom att ge eleven positiva undervisningupplevelser och möjligheten att öva på sociala situationer under hanterbara former. Däremot vittnar andra om en rädsla för att undervisning utanför klassrummet legitimerar frånvaron och gör det lättare att stanna hemma. Hur kan vi undvika att insatsen får en negativ effekt i den situation vi så innerligt vill att eleven ska få hjälp att ta sig ur?

I denna digitala diskussionspanel får vi höra representanter från tre olika kommuner diskutera dessa frågor med skolroboten AV1 som konkret exempel på ett digitalt hjälpmedel.

Medverkande

  • Verksamhetsutvecklare Dominic Summerton från Göteborgs Stad 
  • Specialpedagog Eija Viitasaari från Landskrona 
  • Specialpedagog Helena Pålsson från Nacka kommun
  • Moderator är Simon Ström från No Isolation

Genomförs onsdagen den 29 Mars klockan 10:00-11:00.

Här kan du registrera dig till webinariet!

Målgrupp

Webbinariet passar dig som arbetar inom ett elevhälsoteam eller närvaroteam på skolan. Du kan t.ex. vara specialpedagog, kurator eller skolsköterska. Då vi kommer att prata om digitala hjälpmedel och insatser för att förhindra skolfrånvaro, är det även relevant för dig som arbetar centralt i kommunen som t.ex. samordnare eller IT-pedagog.


Om No Isolation och AV1

No Isolation är ett norskt företag, vars mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Ensamhet och social isolation är globala problem som kan drabba vem som helst, och företaget växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala. 

Skolroboten AV1 är ett av de kommunikationsverktyg som No Isolation tagit fram. Den agerar som elevens ställföreträdare i klassrummet under de dagar som eleven deltar från annan plats och finns idag tillgänglig i över 100 svenska kommuner.

Här kan du läsa mer om No Isolation och AV1!

Vill du diskutera några av de frågor som tas upp i paneldiskussionen och/eller se AV1 i verkligheten? No Isolation har ett eget utställarbås på SETT-mässan i April som du är hjärtligt välkommen att besöka.

Artikeln är en del av Elevhälsoveckan 2023