Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

Kostnadsfritt webbinarium – Barndom Utan Baksmälla och BRIS

2 september, 2022

Webbinariet lyfter rapporten ”Var det mitt ansvar”

320 000 barn i Sverige växer upp med en förälder som dricker för mycket. För dessa barn kan skolan ha en avgörande roll och du som arbetar i skolan kan göra hela skillnaden! 

Innehåll
Under webbinariet går Anneli Öhrling, socionom på Bris enhet för stöd och utbildning genom rapporten ”Var det mitt ansvar?” om hur barn påverkas när vuxna dricker för mycket, vad du som vuxen kan tänka på i mötet med barn och om Bris rekommendationer för att bättre möta barn vars föräldrar dricker för mycket.

Sedan 1971 har Bris kämpat för att göra livet bättre för barn i utsatthet, och drivit förändring för ett bättre samhälle för alla barn i Sverige. Bris erbjuder professionellt stöd till alla barn under 18 år utifrån barnets behov, direkt via chatt, mejl och telefon samt i riktade stödinsatser genom våra Brismottagningar.

Bris har tre verksamhetsben: stödja, mobilisera och påverka. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses och där varje barn känner till sina rättigheter. Bris arbete bedrivs utifrån den barnsyn som uttrycks i barnkonventionen. Det innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet.

Bris bemöter barnet som kompetent och kapabelt. Verksamheten finansieras via insamling från privatpersoner, företag, stöd från kommuner och olika stiftelser samt medlemsavgifter. Bris möjlighet att stötta barn och att arbeta för att stärka barnets rättigheter står i direkt relation till de insamlade medlen och varje krona gör skillnad i verksamheten.

Under webbinariet lyfts frågor som:

  • Hur många är barnen som drabbas
  • Hur påverkas barnen när vuxna dricker
  • Skolans roll
  • Tips om avgörande ögonblick

Målgrupp
Elevhälsans personal, lärare, övrig skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som pratar med unga.

Delta kostnadsfritt – webbinariet är en del av ”Elevhälsoveckan”
Webbinariet genomförs digitalt tisdagen den 27 september klockan 15:00-15:45. Det kommer inte finnas tid för någon frågestund under webbinariet. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande. Missar du webbinariet finns det chans att se det i efterhand.

ANMÄL DIG HÄR!

Avsändare
Webbinariet genomförs av Initiativet ”Barndom Utan Baksmälla” som lanserades 2019. Syftet med initiativet är att få fler vuxna att våga se och agera, och att göra skillnad för alla de barn som växer upp med en vuxen som dricker för mycket. ”Barndom Utan Baksmälla” är initierat av Systembolaget och drivs tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation. Tillsammans arbetar vi för att färre barn ska fara illa av vuxnas alkoholkonsumtion. Mer information och material för initiativet finns på: https://www.barndomutanbaksmalla.se/