Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

Kostnadsfritt webbinarium – Barndom Utan Baksmälla och Trygga Barnen

2 september, 2022

Webbinariet lyfter hur skolan kan göra skillnad för barn med en vårdnadshavare som dricker för mycket

320 000 barn i Sverige växer upp med en vårdnadshavare som dricker för mycket. För dessa barn kan skolan ha en avgörande roll och du som arbetar i skolan kan göra hela skillnaden! 

Medverkande:
Marielle Jarlinius, projektledare och föreläsare på Trygga Barnen
Marielle brinner för att sprida kunskap om barn som anhöriga till missbrukande föräldrar. Kunskap om hur man kan fånga upp och agera när barn far illa. Marielle brinner även för att prata öppet om problematiken så att barn och unga ska våga öppna upp sig om sin hemsituation. Hon har själv erfarenhet av att växa upp i en familj med missbrukande föräldrar och vet hur viktigt det är att andra vuxna ser, lyssnar och agerar. Marielle vet hur svart och hur ont det kan göra men att det kan bli bra, det går att hitta ljuset mot alla odds. 

Marielles syn på elevhälsan
För mig har skolan och elevhälsan varit en enorm trygghet, jag vet också att stödsökande som hör av sig till oss ser skolan som en räddning när det är kaos hemma. Det är där man kan fånga upp många och hjälpa till med små medel, små medel som kan göra skillnad för barns framtid.

Medverkande:
Sumar David Kolli, Skolkurator och föreläsare 
Sumar är utbildad socion och har arbetat med barn och ungdomar hela sitt vuxna liv på olika sätt: på ungdomsgårdar, som fältare, i socialtjänst, skola och genom föreläsningar. Sumar är helt övertygad om att elevhälsan måste börja i klassrummen. Skolan har världens viktigaste uppdrag. Barn som klarar grundskolan klarar sig bättre i livet. ”Skolan är en vaccination för livet” är något jag ofta brukar säga. De barn som inte går ut grundskolan med behöriga betyg löper större risk att hamna i kriminalitet, missbruk, självskadebeteenden och arbetslöshet. Detta är något vi vet!

Lägger vi dessutom till att vi vet att vi har flera barn i varje klass som växer upp i dysfunktionella hem (missbruk, psykisk ohälsa, sexuellt ofredande m.m.) så vet vi att dessa barn löper större risk att inte klara av skolan.  Därför är jag övertygad om att elevhälsan måste börja i klassrummet.

Detta handlar om hur man som skola ska organisera sitt elevhälsoarbete och uppdraget att skolan ska få vara en plats för alla barn. Detta arbete gör vi tillsammans – lärare, elevhälsopersonal, skolledning och andra kringfunktioner. Detta får inte vara ett uppdrag för en engagerad kurator eller skolsköterska, utan måste vara hela skolans ansvar. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som sträcker sig ganska långt. Här kan vi få vara med och rädda liv. Elevhälsans uppdrag blir i många fall att sprida kunskap och kompetens bland sina kollegor, och samtidigt vara ett stöd för kollegor och uppmuntra kollegor att ta stöd av varandra. Här har skolledningen ett stort ansvar att möjliggöra detta arbete på organisationsnivå. Att inte endast nöja sig med att man på uppstartsdagarna har ett pass där man samtalar om likabehandling, värdegrund och alla barns rätt till undervisning. Skolan behöver med olika beprövade metoder och arbetssätt aktivt arbeta med dessa frågor OCH viktigast av allt – hitta dessa barn och rädda deras liv och framtid. 

Under webbinariet lyfts frågor som:

  • Skyddsfaktorer
  • Överlevnadsstrategier
  • Exempel på signaler som kan tyda på att ett barn far illa
  • Möjliga konsekvenser för barn som far illa
  • Exempel på när elevhälsan/skolan har gjort stor skillnad och exempel på när elevhälsan/skolan har brustit 
  • Hur elevhälsan och övrig skolpersonal tillsammans kan arbeta och ha en avgörande roll för barn som far illa 

Målgrupp
Elevhälsans personal, lärare, övrig skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som pratar med unga.

Delta kostnadsfritt – webbinariet är en del av ”Elevhälsoveckan”
Webbinariet genomförs digitalt tisdagen den 27 september klockan 16:00-16:30. Det kommer inte finnas tid för någon frågestund under webbinariet. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande. Missar du webbinariet finns det chans att se det i efterhand.

ANMÄL DIG HÄR!

Avsändare
Webbinariet genomförs av Initiativet ”Barndom Utan Baksmälla” som lanserades 2019. Syftet med initiativet är att få fler vuxna att våga se och agera, och att göra skillnad för alla de barn som växer upp med en vuxen som dricker för mycket. ”Barndom Utan Baksmälla” är initierat av Systembolaget och drivs tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation. Tillsammans arbetar vi för att färre barn ska fara illa av vuxnas alkoholkonsumtion. Mer information och material för initiativet finns på: https://www.barndomutanbaksmalla.se/