Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

Kostnadsfritt webbinarium – No isolation

31 augusti, 2022

Konsekvenser av social isolering för barn och unga

För barn som missar långa perioder i skolan, på grund av faktorer de inte kan
kontrollera, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora
pedagogiska och sociala konsekvenser. Att gå i skolan handlar inte bara om
inlärning och ämnen, skolan är också den viktigaste sociala arenan i ett barns liv.
Relationer och upplevelser från skolan följer med oss genom resten av livet och
formar vilka vi blir som människor.

Att inte kunna gå i skolan är självklart inte detsamma som att inte ha några vänner.
Skolfrånvaro leder dock till mindre socialt umgänge och kan för vissa barn innebära
att de helt tappar sitt sociala nätverk. Att vara socialt isolerad är i sin tur inte
detsamma som att vara ensam. Däremot finns det ofta ett samband mellan social
isolering och ensamhet.

Det är inte bara olyckligt att vissa barn och unga ska behöva känna sig ensamma,
studier har också funnit samband mellan ensamhet och psykisk ohälsa. Forskare har
länge känt till att ensamhet hos unga löper större risk att drabbas av depressiva
symtom senare i livet. Därför är det viktigt att förebygga social isolering och
ensamhet i barndomen.

Här kan du läsa mer!

Kostnadsfritt Webinar – ”Närvaro på distans”. Webinariet är en del av ”Elevhälsoveckan”

Skolfrånvaron är idag ett stort, komplext och växande problem i Sverige. För att
underlätta vägen tillbaka till skolan och för att minska risken för social isolering, har
vi utvecklat skolroboten AV1. Roboten används idag i över 100 svenska kommuner
och hjälper elever som på grund av bl.a. NPF-diagnos eller sjukdom riskerar att
hamna efter med sin utbildning och utanför sitt sociala nätverk.

I vårt webinar “närvaro på distans” kommer vi att prata mer om social isolering och
dess konsekvenser för barn och unga, introducera AV1 och delar av den forskning
som gjorts på skolrobotens effekt. Studier visar att skolroboten bidragit till att
förbättra elevernas mentala hälsa, självförtroende och känsla inför framtiden, samt
ökat deras skolnärvaro och gjort de mer engagerade i sin utbildning. Slutligen
kommer ni även att få ta del av Ekerö kommuns erfarenheter om skolfrånvaro och
AV1s effekt.

Genomförs torsdagen den 29 september klockan 10:00-11:00.

Här kan du registrera dig till webinariet!

Målgrupp
Detta webbinarium passar för dig som arbetar inom ett elevhälsoteam eller närvaroteam på skolan. Du kan t.ex. vara specialpedagog, kurator eller skolsköterska. Då vi kommer att prata om skolfrånvaro och insatser för att förhindra detta, är det även relevant för dig som rektor, lärare eller skolledare.

Avsändare
No Isolation är ett norskt företag, vars mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Ensamhet och social isolation är globala problem som kan drabba vem som helst, och företaget växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala – Läs mer om oss här!