Aktuellt

Kymlingeskolans arbete med att få fler elever att lyckas i skolan

6 december, 2022

I nedanstående artikel berättar biträdande rektor Ulrika Möller om hur de har arbetat på deras skola i och med reviderade kurs- och läroplaner.

Vem är du Ulrika?
Jag har en lärarbakgrund med bred behörighet att undervisa i grundskolans årskurser F-9. Under åren har jag mer och mer kommit att arbeta med elever som av olika anledningar har svårigheter i skolan vilket ledde till att jag läste specialpedagogprogrammet. Mitt intresse för elevhälsofrågor, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete har lett mig in på banan som skolledare och idag arbetar jag som biträdande rektor kombinerat med det specialpedagogiska uppdraget på Kymlingeskolan i Sundbyberg.

Hur kom det sig att ni (skolledare) valde att göra denna satsning och låta personalen få ta del av vår e-learningskurs och E-boken ”Vägledning för grundskolan, version 8”?
Jag deltog i ett webbinarie i augusti som elevhälsan.se och Gudrun höll i och tänkte direkt att det här skulle vi ha tittat på tillsammans på skolan. Jag berättade om innehållet i webbinariet för min rektor Per Hansson som tyckte att det lät som något vi kunde titta vidare på tillsammans med våra lärare och därefter kontaktade jag elevhälsan.se. Det resulterade i att vi slutligen beställde både e-bok och e-learningkurs till samtliga lärare.

Vi som arbetar i skolan har en mängd olika delar att ta hänsyn till i vårt uppdrag. Att få tillgång till och kunna arbeta med konkret material som bidrar till ett mer effektivt arbete men utan att tumma på kvalité, är ovärderligt då tid ofta upplevs vara en bristvara i skolans vardagliga arbete.

En grund för vårt praktiska, systematiska och myndighetsutövande arbete är att kunna hålla oss uppdaterade med förändringar som vi behöver förhålla oss till, exempelvis då nya läroplanen Lgr 22 kommit och olika uppdateringar sker med de allmänna råd som Skolverket arbetar fram.

Gudruns skrift ”Vägledning för grundskolan” och e-learningkursen ”Fler elever kan lyckas i skolan” i kombination ger ett mycket bra stöd genom att ringa in, lyfta fram och tydliggöra grundläggande delar som vi kan fokusera på i vårt arbete. Det bidrar till att öka förutsättningar för det effektiva arbete vi gärna vill åt.

Vad tyckte ni om innehållet och hur genomförde ni den digitala kursen som var en central del i ert arbete?
När det sker så här pass stora förändringar i vårt uppdrag är det väldigt bra att få det direkta stöd som kursen erbjuder. Eftersom sakkunnig tagit fram detta material kan vi även vara säkra på att innehållet är granskat.

Kursen sätter deltagarna rakt in i de förändringar som skett i våra styrdokument och hur de kan implementeras främst i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, men även i det åtgärdande arbetet kopplat till våra styrdokument. E-learningkursen gör att användarna kan välja hur den kan läggas upp, t ex att deltagarna ser en del av kursen, har en diskussion och sedan fortsätter man på nästa del. Den har också fördelen att den kan förläggas på flera olika tillfällen, man även välja att särskilt lyfta fram just de delar som den egna skolan vill arbeta mer med och den kan riktas mot olika personalgrupper, elevhälsoteam, skolledningar eller mot de som arbetar på central nivå hos huvudman.

Vad gjorde ni mer t.ex. tillsammans med Gudrun?
Efter att vi tittat på kursen tillsammans fick lärarna sitta i sina arbetslag för att ta fram olika delar och frågor de ville veta mer om och fördjupa sig i. Därefter sammanställde jag dessa frågor och skickade dem till Gudrun i god tid innan vi skulle ha en digital träff på 60 min. Utifrån frågorna fick vi en mini-föreläsning på 45 min med tillhörande åhörarkopior som lärarna kunde anteckna i, samt en avslutande frågestund på 15 min. Att utgå från lärarnas frågor som grundas i skolans behov ökar chansen för att en utbildningsinsats ska tas emot på ett bättre sätt och ge effekt just där den behövs.

Vilken nytta tror ni att ni kommer få ut av satsningen?
Förhoppningsvis bidrar satsningen till att vara en del av att öka våra gemensamma kunskaper för att lägga en grund i arbetet med att implementera de förändringar och uppdateringar som kommit. Det ger också möjlighet för oss alla att fräscha upp kunskaper generellt sett i vad som står i våra styrdokument. Vår tanke har varit att samsynen i vårt arbete kan stärkas genom ett kollektivt lärande.

Vad är dina tips till andra som funderar på att göra en liknande satsning?
Det är första gången jag har varit med och gjort en insats av just det här slaget på en skola och ser både vad vi kunnat göra annorlunda och vad vi tar med oss. Själva upplägget med e-learning gillar jag väldigt mycket och vill gärna arbeta med liknande insats igen. Några saker som jag vill skicka med till andra skolor är:

  • Att skolledning och personal tillsammans har identifierat ett eller flera behov man har på skolan för att hitta ”rätt” i fortbildande insatser – utgå från den egna skolans och lärarnas behov.
  • Att utbildningen har ett tydligt syfte som kommunicerats till lärarna på ett tydligt sätt – Varför ska vi göra det här? Vad hoppas vi på att det leder det till?
  • Att man avsätter tid för utbildningen – innan, under och efter.
  • Underskatta inte vikten av det kollektiva lärandet! Det ger styrka, samsyn och arbetsglädje!

Här kan du läsa mer om vår e-kurs!

Berättat för redaktionen!