Blogg

Lära ut och lära in

8 december, 2016

Inlärning är vad som sker när elever tar emot information och den omvandlas till kunskap men vad heter det som vi lärare gör när vi förmedlar vår kunskap till eleverna. Engelskan tydliggör detta genom att ha två olika ord, TEACH och LEARN . Beach (lära ut) är vad lärarna gör och learn (inlärning) är vad eleverna förhoppningsvis gör. För att öka möjligheterna till god inlärning hos eleverna och god utlärning hos lärarna kan det vara bra att få klarhet i det mest grundläggande för både in- och utlärning, nämligen hur hjärnan lär sig saker, hur saker blir till kunskap och hur minnen bildas och sparas.

 

För att inlärning ska äga rum i skolan behöver en hel rad saker vara på plats och fungera. Eleverna behöver ha sovit tillräckligt, deras kroppar behöver fysisk aktivitet och de behöver äta för att få energi. För utlärning behövs lärare som vill och kan förmedla det som ingår i kursplanerna, bra lokaler mm.

 

För att det man hör, ser och gör i skolan ska bli till kunskap behöver rätt hjärnceller koppla ihop sig med andra hjärnceller i ett nätverk. För varje sak skapas nya nätverk. För att man ska minnas vad man hört, sett och gjort krävs att dessa nätverk får koppla ihop sig igen och igen och igen så att man kan ta fram dem dagen efter, veckan efter eller år efter inlärningstillfället.

 

Om man förstår vad som händer i hjärnan när man lär sig saker i skolan, varför det är svårt att fokusera ibland, varför man minns vissa saker men annat faller i glömska direkt har man möjlighet att göra bättre val för att öka möjligheterna till inlärning. Skolan ska vila på en vetenskaplig grund skriver Skolverket. Man hänvisar till vetenskapsrådet där man bland annat pratar om undervisningstekniker, didaktik, framgångsfaktorer, inkludering, differentiering mm men inte ett ord någonstans om hjärnforskning i relation till inlärningsprocessen.

 

För mig känns det rimligt, ja till och med självklart, att både lärare, elever och föräldrar får kunskap om vad som ökar möjligheten till optimal inlärning ur ett hjärnperspektiv, vad som sätter käppar i hjulet och hur vi kan skapa goda förutsättningar för optimal prestation i skolan. Med den basen är det lättare att till exempel värdera undervisningstekniker, hur bedömning bör se ut, hur betygen påverkar inlärningen och hur man kan öka elevernas motivation. Hur hjärnan utvecklas och fungerar är ju något vi måste förhålla oss till oavsett vilken skolminister vi har, oavsett vilka trender som dyker upp gällande pedagogik och oavsett läraryrkets status.

 

Hjärnforskningen kan ge svar på hur man bäst lägger upp undervisningen i skolan, vad som ökar möjligheterna till koncentration och motivation. Att få kunskap om vilka strukturer och processer i hjärnan som är inblandade i inlärningen samt vad som kan öka respektive minska chanserna till optimal inlärning är något som fler och fler efterfrågar. För att möta efterfrågan på lättillgänglig kunskap om hjärnan i relation till inlärning lanseras nu Hjärnskolan.

 

Hjärnskolan är ett samarbete mellan Ung Livsstil och Åke Pålshammar som är neuropsykolog och senioruniverstitetslektor vid Uppsala universitet.

 

I Hjärnskolan ingår :

  • boken Hjärnskolan –inlärning, fokus, minne och motivation. Den första boken skriven för elever om hur hjärnan lär sig och hur man kan optimera sin inlärning och därmed öka chansen att må bra och att det ska gå bra i skolan. En del av boken riktar sig till lärare med konkreta tips för klassrummet.
  • Kursen Hjärnskolan för lärare och personal från elevhälsan. Här får man kunskap om och verktyg för att jobba hjärnbaserat i klassrummet.
  • Video-poddar där Anna Nygren och Åke Pålshammar svarar på ungdomars frågor om inlärning, multitasking, skärmar, sömn och annat ur ett hjärnperspektiv.

 

Eftersom tid är en bristvara i skolans värld vill vi nå ut med lättillgänglig information i en bok på under 100 sidor och med många illustrationer för att underlätta förståelsen och minnesinlagringen J

 

Kursen Hjärnskolan kommer att gå i Malmö den 7/3 och i Stockholm den 18/4 De som gör en intresseanmälan till info@unglivsstil.se senast den 13 december har möjlighet att boka sin plats innan kursen läggs ut samt utnyttja boka-tidigt rabatten. Priset är då 1995 kr (ordinarie pris 2250 kr). Boken Hjärnskolan, kursmaterial, fika och lunch ingår i priset, moms tillkommer. Observera att antalet platser är begränsat.