Aktuellt

Lindas Klassrum- Elevhälsa från ett lärarperspektiv

1 februari, 2023

Vi på elevhälsan har träffat Linda Forsell Asp. 

Linda är mellanstadielärare på Gruvrisskolan i Falun och tycker väldigt mycket om sitt jobb. Linda är en person som alltid har mycket runt omkring sig, både på fritiden och på jobbet. 

“Jag tycker att det är väldigt roligt att vara lärare och att utvecklas hela tiden. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad hela tiden”

Hur ser ditt arbetssätt ut?

Mitt arbetssätt har vuxit fram från olika infallsvinklar. Jag har fått mycket inspiration från kollegor, mitt instagramflöde och olika böcker jag har läst som förespråkar positiv förstärkning och goda rutiner. Mitt mål är att fånga så många elever som möjligt med min undervisning.

Det som fungerar bra för mig är att differentiera, så länge vi tillsammans når målen vi har så använder jag mig av olika typer av material och tillvägagångssätt. Vi behöver nå olika elever på olika sätt. Det är viktigt för mig att göra det lustfyllt för eleverna. Jag jobbar också i ett sammanhang där jag tillsammans med mitt arbetslag hela tiden processar och utvecklar metoderna. 

Vi arbetar aktivt med att skapa en trygghet och en säkerhet hos eleverna. Det gör vi till exempel genom att ha väldigt tydliga presentationer, att det ser likadant ut på måndagar, tisdagar osv och vi använder oss av de färger som symbolbruket tagit fram. Vi har också en väldigt tydlig lektionsstruktur där alla elever alltid har svar på frågorna vad, hur och varför. Det skapar en lugn i gruppen när eleverna inte behöver leta efter saker utan de vet hela tiden vad de ska göra. 

Vad är ditt bästa tips till andra lärare?

Vi jobbar väldigt mycket med att snälltolka och vi pratar mycket om att snälltolka. Vi kan ta 5-10 minuter av en lektion och prata om olika situationer där vi går igenom med eleverna hur de kan förändra sin reaktion i olika situationer. Vi försöker att ge eleverna snälltolkningsord. Att de istället för att säga: vem har tagit min chromebook? Till: Jag hittar inte min chromebook, är det någon som har sett den? Detta förändrar barnens attityd långsiktigt. Att man utgår från att saker inte var meningen och att försöka se saker ur ett positivt perspektiv. 

Vad är din drivkraft?

Min drivkraft är att fånga alla elever där de är på sin nivå och jag gillar utmaningarna med elever som har svårt att hitta ro i uppgifterna. En egenskap dessa elever ofta har är att de hörs och syns mycket. Dessa elever kan i vissa fall bli en negativ ledare i klassen och drar med sig elever i sitt negativa tankesätt. Jag drivs av att försöka hitta dem och få med mig dem till ett positivare beteende. Jag vill också hitta dem för att förstå var de hittar glädjen i skolan. Hitta individens utveckling och hur den eleven kommer vidare. Ett stort dilemma i detta är att de barn som inte hörs och syns lika mycket får mindre tid. Jag arbetar därför efter en lista jag har i mitt huvud så att alla barn får lika mycket tid. Att jag fokuserar på till exempel fem barn per dag.  

Har du någon solskenshistoria?

En historia jag har är om en elev som var en just sån, en negativ ledare. Det tog mig säkert ett halvår innan jag fick den eleven att jobba. Den här personen gillade inte mig överhuvudtaget för att jag var sträng. När den första terminen hade gått började jag ge den här eleven mer specifika uppgifter som var kopplat till hens intressen. Det visade sig fungera väldigt bra. 

Detta gjorde att alla andra också blev lugnare eftersom detta var en elev som hela tiden gjorde tvärtom och alltid höjde rösten. Vi kunde sen efter ett par år skämta om hur jobbigt det var i början och vi fick verkligen en fin relation. Både eleven och jag lärde oss massor av detta. 

Jag tror att den här eleven alltid hade fått höra hur fel den gjorde. Jag jobbade jättemycket med positiv förstärkning istället, så fort eleven gjorde rätt så sa jag det. I mötet med vårdnadshavare var jag noga med att berätta vad den här eleven gjorde rätt. Vilket resulterade i att det pratades gott om skolan hemma och det tog eleven med sig till skolan. 

Har du några exempel på bra verktyg?

Jag är noga med att aldrig prata högt. Våra elever är vana vid att hålla upp tummen för att få lugn. Ett effektivt sätt är att komma in i rummet och låta det bli tyst. Jag brukar sätta upp handen och räkna ner på mina fingrar och då vet mina elever att det ska vara tyst när jag når noll. Det är effektivt att inte använda sin röst också. Jag ska aldrig försöka överrösta eleverna för att det ska bli tyst. 

Jag har också pratkort med mig in på varje lektion. Det kan vara ett dilemma, det kan vara olika frågeställningar en fråga om alla behöver tycka lika till exempel. Dessa tar jag spontant om jag känner att jag har fem minuter över. 

Vad tycker du är en välfungerande elevhälsa?

Elevhälsa är någonting som man behöver jobba med väldigt aktivt. Den skolan där jag jobbar just nu tycker jag att det fungerar helt fantastiskt. Vi har ett elevhälsoteam som har kontinuerliga återkopplingar med alla arbetslag, varje termin, hela tiden. Så fort vi ser någonting så pratar vi med kurator och specialpedagog. Vi har möten cirka fyra gånger per år där vi svarar på frågorna, vart är vi, vad gör vi och vart ska vi. Vi försöker hela tiden hitta hur vi har ett bra klimat förebyggande. Sen arbetar vi utifrån händelser. Vi försöker få in värdegrundsfrågor eller EQ-jobb återkommande under året. 

Att skolledning, skoladministration och elevhälsan samverkar med oss lärare. Vi arbetar väldigt nära elevhälsan så vi på bästa sätt kan förekomma och förebygga. Det är också väldigt bra att det finns en kurator på varje skola, då kan jag som lärare om jag ser att en elev inte mår bra fråga kuratorn om hen har tid. Sen pratar såklart jag också med eleven men det känns väldigt bra att få vägledning och stöttning av någon som är mer kompetent inom området.   

Hur kan du som lärare bidra med det förebyggande arbetet med elevhälsa?

Det är vi lärare som möter eleverna närmast. Vi jobbar jättemycket med att eleverna ska synas, att vi ser dem. Om en annan person i arbetslaget har en tätare relation med någon elev så kan jag bolla med den och fråga: hur når du denna eleven på dina lektioner? Jag skulle behöva lite nycklar och verktyg. Så vi stöttar varandra. 

Läs mer om Linda och hennes material

Intervju och artikel skriven av Emmy Ottosson, Redaktör Elevhälsan.se