Blogg

Ljuset påvekar oss och vi påverkar ljuset

14 augusti, 2013

När man sitter framför dator, TV och mobil påverkas hjärnan av det blå ljuset som skärmarna avger. Melatoninet, sömnhormonet, kommer inte igång som det ska då hjärnan luras att tro att det fortfarande är dag. Inte konstigt att så många unga säger att de inte är trötta på kvällen då de flesta av dem har både TV och dator på rummet som är igång från att de kommer hem från skolan till långt in på natten.

Nu har forskare från University of Ohio sett att just blått ljus, det som avges från TV-skärm, dataskärm och mobil,  även stör dygnsrytmen och kan göra oss deprimerade. De har studerat hamstrar som utsatts för blått, vitt och rött ljus. De fann att de hamstrar som utsattes för det vita och blåa ljuset utvecklade depression och fick minskad aptit. De som utsattes för rött ljus klarade sig bättre men allra bäst var det att ha det helt svart under natten.

Även om denna studie gäller hamstrar så tror forskarna att det finns likheter med människor på denna punkt då både hamstrars och människors cirkadiska rytm styrs av ljus och mörker.

Att ljuset påverkar all biologiska organismer märks inte minst i växt- och djurriket. Ett av de tydligast märkbara ingreppen i naturen orsakade av människan de senaste 100 åren är den artificiella belysningen som orsakat globala förändring i livsmiljön. Både djur och växter får allt större problem med bland annat orientering, rubbad dygnsrytm, fortplantning och svårigheter att hitta föda. Så vare sig det är hamstrar, stressade sorkar, vilsna sköldpaddor, innesittande fladdermöss, opollinerade nattblommande växter, hamstrar eller människor så påverkas vi av den ökade mängden artificiellt ljus på ett eller annat sätt.

Vi människor kan i alla fall välja att stänga av. Så om man har svårt att stänga av sin TV, dator eller mobil kanske miljöperspektivet kan vara till nytta. ”Stäng av, släck ner och rädda naturen” . Vem vet, en sådan slogan kanske fungerar på ungdomar som verkar tänka mer på miljön än sig själva.