Blogg

Ljusets påverkan på sömnen

22 mars, 2014

Vårt grannland Norge har samma skillnader i årstider som vi har här i Sverige, mer mörker under vinterhalvåret och mer ljus under sommarhalvåret. Hur den skillnaden påverkar sömnen har nu norska forskare tittat närmare på.

I veckan presenterades resultatet från en studie där man tittat på hur just lite ljus under vinterhalvåret och mycket ljus under sommarhalvåret påverkar barns sömn. Studien är gjort i Tromsö med omnejd, alltså strax norr om vår nordliga landgräns. Forskarna bakom den är Lisa Sethre-Hofstad och Tove I. Dahl, båda professorer i psykologi.

Studien gjordes på barn mellan sex och tolv år genom att föräldrarna till barnen fick svara på ett antal frågor som sedan låg till grund för huruvida barnen klassades som morgon-typer (M), kvällstyper (E) eller neutrala (N). Sedan förde föräldrarna sömndagbok under en vintervecka då solen inte synts på flera veckor samt under en sommarvecka då solen var uppe mellan kl. 03.07 och 22.20. Studien omfattade knappt 80 familjer.

Vad forskarna fann var att de så kallade M-typerna klev upp och gick och la sig betydligt tidigare än så kallade E-typerna. Under veckorna klev de upp i snitt 40 minuter tidigare och på helgerna i snitt 80 minuter tidigare än E-typerna. E-typerna klev i snitt upp 90 minuter senare på helgerna än vad de gjort på vardagarna. Det, säger forskarna, kan man se som ett sätt att sova ikapp missad sömn från veckan. Det kan dock bli kontraproduktivt för kroppens träning i att hålla sovrutinerna för att komma i säng i tid på söndag kväll och kunna komma upp i tid på måndag morgon.

Något annat de noterade utifrån de svar som föräldrarna gav var att E-typerna hade betydligt fler konflikter med sina föräldrar, oavsett om det var mycket solljus eller inget solljus. Skillnaden mellan sommarveckan och vintervecka verkar vara begränsad. Det som verkar spela störst roll är alltså om barnen är M-typer eller E-typer.

Om detta stämmer så är det glädjande för alla föräldrar. Genom att redan tidigt etablera fasta rutiner för sänggående samt uppstigning kan man hjälpa sina barn att hitta en rytm som ger barnen tillräckligt med sömn på fasta tider. Genom att se till att de får tillräckligt med sömn under veckorna minskar också behovet av att sova i kapp på helgen och då kan de hålla kroppsklockan och komma i säng på söndag kväll så att de lättare kommer upp på måndag morgon. Även om det kan kännas frestande att låta även de yngre barnen vara uppe lite längre på helgen så gör vi dem alltså en björntjänst. Det är bättre att hålla på läggtiderna och se till att de kommer i säng så att de får den sömn de behöver utan att kroppsklockan ramlar omkull.

Studien heter Arctic Larks and Owls: Children’s Sleeping Patterns North of the Artic Circle och den är gjord av Lisa Sethre-Hofstad, Concordia College och Tove I. Dahl University of Tromsö.

Tove Dahl var vänlig nog att skicka mig ett exemplar av rapporten. Om någon är intresserad av att se den i sin helhet så hör av er.