Aktuellt

Malmaskolans intressanta elevhälsoarbete – ta del av vår expert Johans Hallbergs erfarenheter

17 augusti, 2021

På Malmaskolan har man storsatsat på en samordnad och utvecklad elevhälsa under lång tid och resultaten låter inte vänta på sig i form av elevers betyg och hur elever och lärare mår och trivs i skolan.

Efter snart 15 år kan man se att resultaten också håller över tid. Sedan ett par år tillbaka är elevhälsan på Malmaskolan kompletterad med en fysioterapeut, efter norsk förlaga.

I Norge är fysioterapeuter vanliga i deras motsvarighet till elevhälsa. Jag blev nyfiken och vi hade möjlighet att anställa en fysioterapeut i ett ettårigt projekt år 2019.

Efter ett år såg vi flera tydliga resultat och tyckte oss se vad som borde bli långsiktiga resultat på lite längre sikt. Så det var bara tvunget att bli en fortsättning, säger Johan Hallberg, rektor på skolan och mångårig eldsjäl i skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i elevhälsa.

– Det är fantastiskt att se utvecklingen, med fler fysioterapeuter i Sveriges skolors elevhälsoteam finns en stor utvecklingspotential.

Malmaskolan tar emot studiebesök kring frågor om elevhälsa, men har haft en lång Corona-paus. Nu tar de emot bokningar igen, av elevhälsoteam med rektor. Måndagar och fredagar är besöksdagar.

Kontakt: johan.hallberg@koping.se

Regeringskansliet har beställt en film som beskriver fysioterapeutens arbete i Malmaskolans elevhälsa.

Mer intressant läsning och tittning

Läs mer i tidskriften Fysioterapi

En film om Malmaskolans arbete för en utvecklad elevhälsa,
finns att se på European Toolkit for Schools

Läs mer om Malmaskolans elevhälsoarbete i tidskriften Elevhälsa