Aktuellt

Material på 16 olika språk från RFSU

6 oktober, 2023

Alla har rätt till information om kroppen, sexualitet, rättigheter och relationer, oavsett vilket språk som är ens förstaspråk och hur länge man har varit i Sverige. Därför har RFSU tagit fram ett stort sexualupplysande material på 16 olika språk: arabiska, dari, kurmanji, engelska, persiska, polska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, spanska, svenska, thai, tigrinja, och ukrainska. Materialet består av filmer med 17 olika teman och samtalsunderlag till varje film, ordlistor med 300 ord på varje språk, vårdkartor samt broschyrer på lättare svenska. 

Jag fick möjligheten att fråga Sonja Ghaderi som är Projektledare på RFSU några frågor om materialet. 

Hur kom idén till materialet?

Vi på RFSU tyckte inte att det fanns tillräckligt med lättillgänglig information om sexualitet, kroppen och relationer på olika språk i Sverige. Om man är ny i Sverige ska man inte behöva vänta på att få lära sig svenska för att få svar på sina frågor och funderingar. Det kan också göra stor skillnad att få kunskap på sitt förstaspråk – att förstå nyanserna och kan ta till sig informationen på ett enklare sätt. Det kan också vara så att svenskundervisningen inte inkluderar ord för sexualitet. Det ville vi råda bot på och tog därför fram det här heltäckande materialet för att se till att alla får den kunskap som de har rätt till.

Vad är syftet med materialet?

Syftet med materialet är att sprida grundläggande kunskap om sexualitet, kroppen och relationer på ett lättillgängligt sätt, att öppna upp möjlighet till samtal och reflektion. Materialet riktar sig både mot unga och vuxna men vissa filmer är mer aktuella för just unga.

Vad är den största missuppfattningen om materialets ämne?

Materialet innehåller många olika ämnen. Men något som jag kan få höra ibland är att ämnet upplevt som känsligt att prata om för de elever som inte har haft en chans att lära sig om sexualitet, kroppen och relationer i skolan tidigare, eller där man inte pratat så mycket om det hemma. Det kan vara så att det kan uppfattas som nytt och känsligt för vissa elever. Då får man jobba mycket med tydlighet, berätta vad det är man ska göra och varför man gör det. Fundera också på hur du kan skapa trygghet i samtalet med just den här eleven, eller i just den här klassen. För RFSU:s erfarenhet av att ha pratat sex och relationer med elever, många av dem nyanlända, är att det finns en stor nyfikenhet och vilja att lära sig om dessa ämnen.

Hur kan elevhälsan använda materialet?

Elevhälsan kan använda sig av materialet på många olika sätt. Dels går det att använda sig av filmerna i samtal med enskilda elever. Varje film ger grundläggande information om något ämne, till exempel puberteten, mens, könssjukdomar, preventivmedel, könsorganen, slidkransen med mera. Rösten i filmen talar på det aktuella språket, och texten är på svenska, så att det går att hänga med på vad som sägs och pausa om man vill stanna upp någonstans med eleven. Ordlistorna kan också användas för att överbrygga eventuella språkbarriärer och för att kunna sätta ord på det eleven eller du vill prata om. Filmerna och ordlistorna går också att använda i klassrummet. Varje film har ett samtalsunderlag med förslag på frågor som kan diskuteras. Vårdkartan som visar hur man hittar rätt i vården kan också vara ett material som används både i enskilda samtal och klassrum för att öka kunskapen om vart man kan vända sig om man behöver söka sig vidare utanför elevhälsan, till exempel till ungdomsmottagningen eller få tips om organisationer som har stödchattar på internet. Sist men inte minst vill jag också slå ett slag för att använda materialet i verksamhetsutveckling och kunskapsökning hos personalen! Behövs det en kunskapshöjning i något som rör sexualitet? Då kan materialet användas under planeringsdagar eller verksamhetsdagar. Till exempel! Ni kan säkert komma på ännu fler exempel utifrån vad ni ser för behov just på er skola.

Du hittar allt material här

Intervju skriven av Emmy Ottosson