Aktuellt

Min Stora Dag vill nå fler barn med Bamse 

20 september, 2023

Nu lanserar Min Stora Dag en specialtidning med Bamse på tre olika minoritetsspråk; arabiska, farsi och somaliska. Tidningens syfte är att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt beskriva vad Min Stora Dag är och hur man gör för att ansöka om en glädje- och kraftpåfyllande upplevelse. Målsättningen är att fler familjer och barn ska söka om och få möjlighet att uppleva Stora Dagar.  

Specialutgåvan med Bamse är en av flera kommunikationsinsatser i det treåriga utvecklingsprojektet Glädje utan gränser som är helfinansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar och ska säkerställa att fler behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.  

Tidningen om Min Stora Dag finns på arabiska, farsi, somaliska samt även svenska och distribueras till barn och familjer via bland annat sjukhus, vårdmottagningar och elevhälsa över hela Sverige som dagligen möter barn och unga i Min Stora Dags målgrupp.  

– Samarbetet med Bamse är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Det känns så självklart att vi på Min Stora Dag teamar upp med världens snällaste björn! Med Bamses hjälp hoppas vi att fler ska hitta hjälpen vi erbjuder. Vi hoppas även att berättelserna ska bekräfta och peppa barn som kämpar. Vi vet att en Stor Dag stärker självkänslan och bidrar till att utsatta barn känner sig sedda och utvalda. Insatserna hjälper även hela familjer, och i förlängningen bidrar vi till ett starkare och mer inkluderande samhälle. Vår önskan är att alla barn som ännu inte fått vara med om en Stor Dag ska få uppleva den snart. Här ska språk och bakgrund inte stå i vägen för någon. 

Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.  

I den här nya specialutgåvan av Bamse får vi följa Miriam och Abbes vardag. De unga huvudpersonerna illustrerar båda på olika sätt hur vardagen kan se ut för barn i Min Stora Dags målgrupp. Det är ofta svåra dagar, långtråkiga dagar och smärtsamma dagar. Och för att orka behövs en paus ibland. Berättelserna visar vikten av hur en Stor Dag kan vara glädjande och kraftpåfyllande. ⁠  

Specialtidningen med Bamse har tagits fram i samarbete mellan Min Stora Dag och Story House Egmont som ger ut Bamsetidningen och äger rättigheterna till Bamsevarumärket.  

Beställ gärna Bamsetidningar och annat material här.  

Artikeln är skriven av Min Stora Dag.

För mer information, vänligen kontakta 

Tiba Al-Sharifi, kommunikatör Glädje utan gränser, tiba.alsharifi@minstoradag.org, 0760-24 38 10