I samarbete med Bokförlaget Hedvig

Mina känslor och jag

9 februari, 2022

Alla människor känner känslor och det finns en massa olika känslor man kan känna. Att förstå dem gör det lättare att ta hand om dem. Och tar man hand om sina känslor så tar man faktiskt hand om sig själv.

Liv Svirsky delar med sig av lättillgängliga och intressanta fakta för att bättre kunna förstå sina egna känslor och andras. I boken får vi följa Mary, som under olika händelser upplever några av våra vanligaste känslor – glädje, rädsla, sorg, ilska, skam och kärlek. Här finns även konkreta tips för hur man själv kan hantera stora känslor.

Om Liv och boken
Liv Svirsky är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin. Med Mina känslor och jag hoppas hon kunna erbjuda en bok för alla barn som vill lära sig mer om känslor, både sina egna och andras.

Varför har du skrivit boken?
Jag tror att många barn är ganska duktiga på det här med känslor. Samtidigt finns det både barn och vuxna som inte har så bra och konstruktiva sätt att varken tala om, förstå eller förmedla sina känslor. Och ju fler som kan hitta bättre sätt att göra det på desto bättre. 

Hur kan man som vuxen arbeta med boken?
Kanske är det ett barn som möter en viss känsla i livet just nu och som man vill möta och guida i samtal och där boken kan vara en bra utgångspunkt. Samtalen kan vara både mer allmänna, om känslor i stort och utgå ifrån hela boken. Men de kan också bli mer specifika och utgå bara från ett enskilt eller ett par kapitel i boken, om det finns känslor som man vill diskutera lite mer med just ett speciellt barn. 

Vad hoppas du att läsaren tar med sig?
Jag hoppas att boken ger upphov till både spännande och viktiga samtal. Likaså tänker jag att den kan läsas i skolan och sedan diskuteras tillsammans med eleverna. 

Läs mer om boken här!

För dig som på olika sätt vill arbeta med boken finns en gratis lärar- och elevhandledning att ladda ner här

I samarbete med Bokförlaget Hedvig