Elevhälsoveckan 2023

Möt Allbry- Partner i Elevhälsoveckan

12 april, 2023

Berätta lite om ert företag och er produkt

Allbry är en komplett elevhälsotjänst, digitalt och fysiskt för elever, elevhälsopersonal, rektorer och skolledare. Vi tillhandahåller ett digitalt elevhälsoverktyg som sänker tröskeln för elever att ta kontakt med elevhälsan, samtidigt som elevhälsopersonalen och skolledare får möjlighet att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande genom rapportering, systematisering och kartläggning av elevernas välmående. Allbry finns där eleven befinner sig och hjälper även till med bemanning av elevhälsopersonal där det behövs, digitalt eller fysiskt. Idag använder flertalet kommuner och skolor Allbry.

Varför har ni valt att vara med i elevhälsoveckan?

För oss på Allbry är det en självklarhet att medverka under elevhälsoveckan. Det är en plats där strålkastarljuset sätts på en av samhällets mest utmanade frågor. Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer kraftigt, och skolan har ett stort ansvar. Vi ser fram emot att inhämta och sprida ny kunskap med alla engagerade deltagare.

Vad tycker ni är det bästa med att arbeta med elevhälsofrågor?

Hos oss står eleven i centrum, barn och unga måste få möjlighet att mötas på en arena där de känner sig bekväma om de ska våga ta hjälp. Det finns inget som gör oss gladare än när en elev hör av sig till oss och berättar om hur hens psykiska mående blivit till det bättre efter att ha vågat ta kontakt med elevhälsan. Att varje dag få bidra till en förändring och välmående barn och unga är det absolut bästa med vårt arbete.

Hur hoppas ni att framtidens elevhälsa kommer se ut?

Elevhälsan är enormt eftersatt och har inte förändrats sedan 80-talet. För att lyckas med ett systematiserat kvalitetsarbete krävs moderna verktyg som möter eleven på elevens vis och som gör det enkelt och tillgängligt för samtliga inom elevhälsan att möta eleven på elevens villkor. Vi hoppas att elevhälsan kommer högre upp på den poltiska agendan och att skolan tar ett större ansvar så att vi kan möta vår tids största utmaningar, att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Alla barn har rätt att må bra!


Läs mer om Allbry

Läs mer om Elevhälsoveckan 2023

Artikeln är i samarbete med Elevhälsoveckan 2023. Frågorna är besvarade av Cecilia Gustafsson på Allbry.