Elevhälsoveckan 2023

Möt CGM- Partner i Elevhälsoveckan

17 april, 2023


Berätta lite om ert företag och er produkt.

CGM i Sverige har sedan mer än 20 år levererat IT-stöd för Elevhälsans arbetsprocesser och dokumentation – PMO Elevhälsa. Det som började med stöd för Elevhälsans Medicinska insats, och dess krav på journalföring enligt HSL, har med tiden utvecklats till ett omfattande stöd också för Elevhälsans övriga, icke-medicinska insatser. I vårt journalsystem PMO finns ärendehantering på tre nivåer, komplett möteshantering och dokumentationsytor som kan vara gemensamma eller professionsspecifika.

Varför har ni valt att vara med i elevhälsoveckan?

Elevhälsa är en av de absolut viktigaste verktyg vi har i Sverige. Elevhälsan kan tidigt upptäcka signaler hos våra barn och ungdomar som bidrar till att man inom skolans ramar kan fånga upp och ge det stöd varje enskild elev behöver under sin skolgång.


Vad tycker ni är det bästa med att arbeta med elevhälsofrågor?
Att vi kan vara delaktiga och ge stöd i arbetet med elevernas sociala situation och psykiska och fysiska hälsa med hjälp av vårt IT-stöd, vilket är utformat i nära samarbete med verksamheterna för att ge rätt stöd till alla professioner som är inblandade i detta viktiga arbete.


Hur hoppas ni att framtidens elevhälsa kommer se ut?

Att den är synlig, tillgänglig och kan arbeta förebyggande i den utsträckning som behövs. Att den har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra sitt arbete på det sätt man vill med våra elevers bästa för ögonen.


Läs mer om CGM

Läs mer om Elevhälsoveckan 2023

Artikeln är i samarbete med Elevhälsoveckan 2023. Frågorna är besvarade av Gudrun Söderlind, produktägare PMO Elevhälsa på CGM Sverige.