Elevhälsoveckan 2023

Möt No Isolation- Partner i Elevhälsoveckan

23 mars, 2023

Berätta lite om ert företag och er produkt

Vi (No Isolation) grundades i Norge för åtta år sedan med målet att minska ofrivillig ensamhet och social isolering. En stor del av vårt arbete har gått ut på att forska på-, och samla information om dessa ämnen, för att sedan utveckla våra produkter i samspråk med användarna.

Som lärare, rektor, kurator eller förälder har du sannolikt stött på barn med längre perioder av skolfrånvaro. Orsakerna som leder till att barn och unga hindras från att delta i sin egen vardag är många; cancer, ME/CFS, autism och ångest är några av de vanligaste. Utöver själva undervisningen så missar dessa elever även samtal med sina klasskompisar, små interaktioner och andra sociala sammanhang. Något som inte sällan resulterar i både kort- och långvariga konsekvenser för barnets mentala hälsa. 

För att hjälpa dessa elever har vi utvecklat skolroboten AV1. Med hjälp av den bygger vi en bro mellan hemmet och skolan – så att vägen tillbaka blir lite lättare att gå.

AV1 placeras i klassrummet och eleven deltar från annan plats via en surfplatta eller mobil. Den är utrustad med inbyggd kamera, mikrofon och högtalare som gör att eleven kan se, höra och prata med sin omgivning. Med hjälp av en app kan eleven vrida på skolroboten, interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hen vore där fysiskt. AV1 levereras också med ett inbyggt 4G-simkort som gör att att eleven kan hänga med ut på rasten eller följa med på skolutflykter. Idag används över 400 AV1-robotar i Sverige.

Varför har ni valt att vara med i elevhälsoveckan?

Vi kommer att medverka på Elevhälsoveckan för att, tillsammans med våra samarbetskommuner, visa hur AV1 kan bidra till mindre problematisk skolfrånvaro. Vi vet att alla elever är olika, och individuella anpassningar är nödvändiga för att alla ska kunna nå sin fulla potential. AV1 är ett exempel på hur nya metoder kan motivera och skapa trygghetskänsla hos elever som har det svårt i skolan. 

De senaste åren har AV1 gått från att vara en spännande robot som rektor köper in när en elev blir sjuk, till att bli en integrerad del av kommunens långsiktiga elevhälsoarbete. Nya användningsområden och metoder upptäcks varje vecka, och det är tack vare kreativiteten och engagemanget från landets rektorer, lärare, specialpedagoger, coacher, kuratorer och skolpsykologer som vi kommer framåt!

Vad tycker ni är det bästa med att arbeta med elevhälsofrågor?

Som utvecklare och leverantör av teknik finns det mycket man kan ägna sig åt. Mål och resultat kan se väldigt olika ut beroende på vad man producerar och säljer. När vi på No Isolation sammanfattar veckan som gått varje fredag får vi höra historier om barn som fått livsgnistan tillbaka efter en jobbig period av isolering och depression, eller lärare som ringer och berättar att deras elev har fått gymnasiekompetens mot alla odds. Att känna att man på ett litet hörn är med och gör skillnad för barns möjlighet att lyckas i livet är stort!

Hur hoppas ni att framtidens elevhälsa kommer se ut?

Alla kan inte trivas och lyckas inom samma snäva ram, och tyvärr hamnar många barn och ungdomar utanför både skola och arbetsmarknad. Det är oerhört tungt för ett barn att känna att man inte passar in, och för samhället är det både sorgligt och dyrt. Vi hoppas att vi i framtiden kan hjälpa alla elever att lyckas på sina premisser, sätta mål som utgår från deras förutsättningar, och fortsätta försöka även när det är svårt.


Läs mer om No Isolation och AV1

Läs mer om Elevhälsoveckan 2023

Artikeln är i samarbete med Elevhälsoveckan 2023. Frågorna är besvarade av Johanna Dovander på No Isolation.