Elevhälsoveckan 2023

Möt Prata om Alkohol- Partner i Elevhälsoveckan

28 mars, 2023

Berätta om ert material

Prata om Alkohols lektionsmaterial bygger på att ge unga möjlighet att resistensträna, dvs att under trygga former få möjlighet att öva på svåra och problematiska situationer som kan uppstå. Eleverna ges möjlighet att stärka sin självkänsla, de lär sig att stå emot grupptryck och att säga nej. Det ökar chansen att unga ska skjuta upp alkoholdebuten och/eller dricka mindre. 

Varför har ni valt att vara med i Elevhälsoveckan?

För Prata om Alkohol är Elevhälsoveckan en självklar och mycket viktig arena att få dela med andra. Här samlas aktörer som, precis som vi, arbetar förebyggande och hälsofrämjande för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. 

Vad tycker ni är det bästa med att arbeta med elevhälsofrågor? 

Det absolut bästa med detta jobb är att vi vet att det vi gör kommer unga till nytta. Den metod vi använder oss av visar att sannolikheten för riskbeteende relaterat till alkohol bland unga generellt minskar. Att få vara med och bidra till det känns fantastiskt, särskilt med tanke på vilken stor riskfaktor alkohol är. 

Hur hoppas ni att framtidens elevhälsa kommer se ut?

Vi hoppas att fler skolor kan ställa om från åtgärdande till förebyggande arbete. Vi hoppas att politikerna ska förstå att det viktigaste vi kan göra för våra barn är att investera i deras fysiska och psykiska hälsa. Mer resurser behövs till elevhälsan för att vi ska kunna sätta in tidiga insatser.


Läs mer om Prata om Alkohol

Läs mer om Elevhälsoveckan 2023

Artikeln är i samarbete med Elevhälsoveckan 2023. Frågorna är besvarade av Anna Nygren på Prata om Alkohol.