Blogg

När eleven ses som problembärare: En konsekvens av vadå?

11 mars, 2021

Ibland upplever jag debatten kring elever som är i behov av särskilt stöd som hård, där elever ofta beskrivs som problembärare. Nyligen publicerades en artikel med rubriken “Inflation i extra anpassningar” och reaktionerna på artikel lät inte vänta. Om det finns ett mycket stort antal elever som är i behov av extra anpassningar, om nästan alla elever i en grupp har extra anpassningar, vad kan det vara en konsekvens av?

Tänker att då kan det handla om en undervisning som inte är planerad utifrån de behov som finns i gruppen. För att undvika en inflation i extra anpassningar behöver undervisningen planeras utifrån de elever som vi har och inte utifrån en önska om hur de borde vara. Har vi flera parallella grupper i samma kurs kan vi inte utgå från att upplägget kan se precis lika ut i de olika grupperna.

I mitt arbete som specialpedagog på gymnasiet tycker jag att det är viktigt att lägga ett stort fokus på ledning och stimulans, att hitta anpassningar på gruppnivå, för att därigenom minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Utgår vi från att det som kan vara helt avgörande för huruvida en elev ska få möjlighet att nå målen, så gynnar det och är till stor hjälp för alla elever. Alla elever mår bra av en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning.

Genom att analysera vilka behov eleverna i en undervisningsgrupp har, får vi en bild av vad gruppen behöver och kan därmed lägga grunden till en god undervisning. På den gymnasieskolan där jag arbetar sker denna analys under våra klasskonferenser. Klasskonferenserna leds av mig som specialpedagog och skolans kurator. En central del är att analysera vilka behov som finns i gruppen och att formulera en handlingsplan för gruppen. I handlingsplanen planerar vi HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas.

Vill du läsa mer om våra klasskonferenser så kan du gör det här: Klasskonferens: Att formulera en gemensam bas utifrån ett salutogent perspektiv

Vad kan då ingå i en gemensam bas?

En tydlig start och avslut på lektionen är en viktig del av den gemensamma basen. Skriv alltid agendan på tavlan och gör en uppskattning av hur lång tid de olika momenten bör ta, stryk sedan allt eftersom momenten klaras av. Innan lektionen avslutas är det viktigt att sammanfatta lektionen och att lyfta vad som kommer att hända nästa lektion.

Genomgångarna bör vara korta och varierade – behöver du ha en längre genomgång se då till att involvera eleverna, variera hur du presenterar ditt innehåll osv. Läs- och skrivverktyg bör finnas tillgängliga för alla elever. Stödstrukturer i form av olika mallar är något som också kan ingå i den gemensamma basen. På den skolan jag arbetar har vi ett antal analys- och planeringsmallar uppsatta i plastfickor i alla klassrum för att de ska vara tillgängliga och lätta att ta fram. Mallar som dessa kan vara helt avgörande för en del elevers förmåga att kunna analysera och resonera, men är något som kan lyfta alla elever.

Vill du läsa mer om vårt arbete med tillgängliga mallar i alla klassrum så kan du göra det här: Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum. Nyligen skrev jag även ett inlägg om hur man kan arbeta med dessa mallar under fjärrundervisning, inlägget hittar du här: Ett digitalt klassrum med tillgängliga mallar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mallig-1.jpg

I alla klassrum finns tillgängliga mallar som eleverna kan hämta när de känner ett behov.

För att förstå vilka behov som finns i gruppen behöver vi inventera vilka extra anpassningar som finns. Finns det något som vi kan ta som vana att alltid göra? Tex en elev kan vara i behov av av tydliga instruktioner, i form av en checklista riktad direkt till hen. Eleven har därför detta som en extra anpassning. Tydliga instruktioner i form av en checklista är något som vi kan ge till alla elever och något som alla elever kommer att ha glädje av – det blir därmed en del av vår gemensamma bas. Det vi sedan behöver ha koll på är vilka elever som vi behöver prata individuellt med för att säkerställa att de förstår vad de ska göra.

Så arbetar du med en grupp där det går inflation i extra anpassning, börja med att analyser gruppen och se om det finns några förändringar som du kan göra på gruppnivå.

Alla de mallar som jag har finns tillgängliga här: Mitt material

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet och pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.