I samarbete med Narkotikafri Skola

Narkotikafri Skola – digitalt material utifrån boken Vägar till en narkotikafri skola

8 november, 2021

Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner. Men vad får, kan och bör skolan göra?

Boken Vägar till en narkotikafri skola, som nyligen utkommit i en ny utgåva, är en vägledning för skolan i det förebyggande arbetet.

För att göra boken mer lättillgänglig introducerar vi de olika delarna i boken i sex korta videor som du finner på narkotikafriskola.se

Läs mer om projektet och våra verktyg!

Film ett av sex, du hittar resten av filmerna genom att klicka på länken ovan!

Om Narkotikafri Skola
Narkotikafri Skola drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle sedan 2008. Genom föreläsningar och rådgivning hjälper vi skolor att få igång ett praktiskt arbete för att säkra en narkotikafri arbetsmiljö för elever och lärare.

Fyra anledningar att ta hjälp av Narkotikafri Skola

– En skola som ser, upptäcker och agerar är ett skydd för elever.
– Bättre studiemiljö och studieresultat utan cannabis och andra droger.
– Bidrar till ett bättre skolklimat och bättre relationer mellan elever och vuxna.
– Skapar en trygg och säker arbetsplats för elever och personal.

Övrig info

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola – handbok i systematiskt policyarbete (2021). Utsågs av CAN till Årets förebyggare 2017.

Boken Vägar till en narkotikafri skola

Artikeln är framtagen i samarbete med Narkotikafri Skola