Blogg

Nedkopplingens Dag 12 maj

25 april, 2016

Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen. Vi har tillgång till den senaste tekniken och 90% av svenskarna under 74 har tillgång till Internet. Barn och unga spenderar mer och mer tid framför skärmar, något som Statens Medieråds undersökningar visar. I Ungar & Medier från 2015 framgår att 96% av 16-åringarna använder mobilen för att koppla upp sig mot Internet.

 

Begreppet högkonsument av Internet har enligt Statens Medieråds undersökningar spelat ut sin roll. Idag är de flesta ungdomar högkonsumenter, dvs de använder en specifik medieform mer än tre timmar per dag. Statens Medieråd, menar därför att begreppet inte längre fyller någon funktion då det är vanligare att ungdomar är högkonsumenter än att de inte är det. 2014 la 43% av flickor 17 år mer en tre timmar på sociala medier och av undersökningen framgår att 100% av 17-18-åringarna finns på sociala medier. Undersökningen Föräldrar & Medier visar att 63% av föräldrarna har dåligt samvete över sina barns skärmtid och att 51% av föräldrarna oroar sig över hur skärmtiden påverkar deras barn.

 

I en undersökning som nyligen gjordes av Skolverket uppger 29% av de gymnasieelever som deltog i studien att de störs av sina mobiltelefoner i skolan. När det gäller lärarna så uppger 69% att elevernas mobiltelefoner har en negativ påverkan på lektionerna.

 

Har vi anledning att vara oroliga?

 

Oavsett om oron är befogad eller ej så behöver våra barn och unga hjälp och guidning av oss vuxna i hur man hittar balans och får förståelse för vikten av att prioritera de grundläggande behoven över mobil, dator och surfplatta.

 

Om man får en paus, kan koppla ner en stund och få lite digital vila kan man reflektera över hur det ser ut och hur man skulle vilja att det såg ut. Den 12/5 är det åter igen dags för Nedkopplingens Dag. En dag då man kan uppmärksamma sitt medieanvändande och få en chans att fundera över om man är nöjd eller inte med den tid man lägger på skärmar. Nedkopplingens Dag ger alla, både barn, ungdomar och vuxna, en möjlighet att reflektera över hur mycket tid man lägger på skärmar, vad man gör vid skärmarna och om man önskar eller behöver en förändring.

 

Genom att fatta medvetna beslut om sin medieanvändning ökar chansen att man kan vara uppkopplad och samtidigt se till att få de grundläggande behoven tillgodosedda. De ungdomar som behärskar den nya tekniken och samtidigt mår bra och presterar bra i skolan kommer att bli mycket attraktiva på den framtida arbetsmarknaden.

 

Även i år kan ni få tillgång till aktivitets-paketet, ett arbetsmaterial om medieanvändning för skolor. Mejla för att få era inloggningsuppgifter. I mitten av april kommer aktivitetspaketet att finnas tillgängligt för dem som fått inloggningsuppgifter. Materialet kan användas av både lärare, elevhälsans personal, fritidspedagoger m.fl. Allt är helt gratis! Passa på att sätta medieanvänding på schemat veckorna innan och efter Nedkopplingens Dag.

 

I aktivitetspaketet ingår bland annat en film med diskussionsfrågor, skrivuppgift, checklistor för mobil- och datoranvändande och annat som lyfter frågor och tankar kring medieavändning.

 

Mejla info@unglivsstil.se redan idag för att få inloggningsuppgifter till er skola.