Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

No Isolation – samarbetspartner till Elevhälsoveckan

2 juni, 2022

Berätta lite om er och er verksamhet?
Vi för samman människor med hjälp av varm teknik och kunskap. No Isolation är ett norskt företag som grundades 2015. Vårt mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation och en stor del av vårt arbete går därför ut på att forska på-, och samla information om dessa ämnen. Utifrån den forskning och information vi samlar in, skapar vi kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Ensamhet och social isolation är globala problem som kan drabba vem som helst, och vi växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala.

Ni har ju utvecklat en skolrobot för frånvarande elever. Berätta lite mer om den!
De allra flesta har någon gång tvingats utföra sina studier eller jobbuppgifter hemifrån, inte minst under rådande pandemi. Resultatet blir ofta att information går förlorad, att utförandet av arbetet blir svårhanterligt och att vardagen många gånger känns ensam.

Det som många av oss upplevde under pandemin är vardag för andra. Som lärare, rektor, kurator eller förälder har du sannolikt stött på barn med längre perioder av skolfrånvaro. Orsakerna som leder till att barn hindras från att delta i sin egen vardag är många; cancer, ME/CFS, autism och ångest är några av de vanligaste. Utöver själva undervisningen så missar dessa elever även samtal med sina klasskompisar, små interaktioner och andra sociala sammanhang. Resultatet är inte sällan ensamhet och social isolering som medför både kort- och långvariga konsekvenser.

För att inte dessa barn ska gå miste om kunskap och socialt umgänge, som båda är viktiga aspekter, har vi utvecklat skolroboten AV1. Med hjälp av den bygger vi en bro mellan hemmet och skolan – så att vägen tillbaka blir lite lättare att gå.

AV1 placeras i klassrummet och eleven deltar från annan plats via en surfplatta eller mobil. AV1 är utrustad med inbyggd kamera, mikrofon och högtalare som gör att eleven kan se, höra och prata med sin omgivning. Med hjälp av en app kan eleven vrida på roboten, interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hen vore där fysiskt. AV1 levereras också med ett inbyggt 4G-simkort som gör att att eleven kan hänga med ut på rasten, följa med på skolresor eller till och med hem på födelsedagskalas. Idag används över 300 AV1 i Sverige.

Vad kommer ni lyfta i ert webbinarium ”Närvaro på distans” under vecka 39?
I grundskolan står det i genomsnitt en tom skolbänk i vart tredje klassrum. Kanske två. Exakt hur utbredd skolfrånvaron är idag är svårt att säga, men att den är ett av samhällets stora utmaningar är uppenbart. Barn och unga som faller utanför systemet, riskerar att hamna i livslångt utanförskap med stora konsekvenser för både individ och samhälle. Frågan vi alla ställer oss är: Vad kan man göra? I det här webinaret kommer vi prata om vilken påverkan social isolering har på ett barns psykiska hälsa och utveckling. Ni kommer även att få lära känna AV1 och ta del av värdefulla erfarenheter från andra kommuner och skolor som använt skolroboten som förebyggande insats.

Läs mer om AV1 här!

Kort om Elevhälsoveckan
Under vecka 39 vill Elevhälsan.se stärka och främja elevhälsans arbete samt lyfta fram alla eldsjälar. Vår vision är att stärka elevhälsans roll och status för att skapa framgångsrika och sunda skolor. Detta gör vi tillsammans med ett antal samarbetspartners.

Vårt mål med “Elevhälsoveckan” är att:

  • Instifta ett nytt pris för att lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld.
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar och att investera i en god elevhälsa ska vara en självklarhet för alla skolor, huvudmän och kommuner.
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans.
  • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns.