Aktuellt

Ny bok om studiestrategier: Så tar eleverna kommandot över sitt lärande

8 maj, 2023

Boken Studiestrategier i högstadiet ger dig som lärare verktyg för hur du kan träna eleverna till att utvecklar goda studiestrategier. Genom ett aktivt arbete med studiestrategier ökar eleverna sin självständighet och tar kommandot över sitt lärande.


Om författaren:
Boken är skriven av Diana Storvik som är specialpedagog och gymnasielärare. Diana har erfarenhet av arbete som specialpedagog från åk 4 till gymnasiet och som samordnande specialpedagog för både grundskola och gymnasium. Hon driver även bloggen Specialpedagog på gymnasiet och är en av experterna här på Elevhälsan. 

Varför valde du att skriva boken och om just detta ämne?
Jag vill lyfta hur vi i skolan på ett medvetet och systematiskt sätt kan arbeta för att förse alla elever med en rik verktygslåda fylld av olika studiestrategier. Studiestrategier är något som är bra för alla elever, såväl de elever som är i behov av ledning som de elever som behöver stimulans, fokus i boken är därför hur vi på gruppnivå kan arbeta. Genom undervisning i studiestrategier ökar vi den pedagogiska tillgängligheten och minskar behovet av stödinsatser på individnivå.

Vad tar boken upp och hur kan jag använda den i min undervisning?
Boken är väldigt praktiskt och målet är att du som lärare ska kunna använda den direkt i din undervisning. De studiestrategier som lyfts har alla fått ett eget kapitel och i varje kapitel finns en mängd övningar med tillhörande instruktioner. Övningarna är oberoende av ämnen och täcker in lärandets alla delar, från att sätta upp mål, planera och genomföra till att utvärdera lärandet.  Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som syftar till kollegiala samtal. Målet är att det ska vara enkelt att komma igång med arbetet och att tröskeln ska vara låg. 

Vem vänder sig boken till?
Boken vänder sig till alla som arbetar med elever på̊ högstadiet: lärare, speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och rektorer. Jag tror även lärare för yngre åldrar kan ha användning av den, det finns egentligen ingen tydlig gräns. I boken lyfts både övergången från mellanstadiet till högstadiet och övergången från högstadiet till gymnasiet, vad vi kan tänka på och hur vi genom ett aktivt arbete med studiestrategier kan bygga upp elevernas självständighet. 

Diana, du håller ju ett webbinarium tillsammans med oss den 25 maj, vad kommer det att ta upp?
Webbinariet handlar om Studiestrategier i högstadiet. Om hur vi kan arbeta för att elever ska utveckla goda studiestrategier genom att bygga stödstrukturer, som vi i takt med att de tillägnar sig kunskaper kan montera ner. Jag kommer att visa på konkreta exempel och ett stort fokus läggs just på hur:et. Under webbinariet kommer jag även att lyfta hur vi kan använda kollegialt lärande i arbetet med studiestrategier. Målgruppen för webbinariet är lärare, skolledare och elevhälsans personal på högstadiet.

Läs mer om webbinariet här!

Dianas bok Studiestrategier i högstadiet ges ut av Natur och kultur och utkommer den 22 maj 2023.

Berättat för redaktionen