I samarbete med Unga Lukas

Ny satsning på digitalt samtalsstöd för unga

24 november, 2021

För dig som arbetar inom Elevhälsan kan vår digitala mottagning vara en resurs att hänvisa till där den unge snabbt kan få ett stödsamtal

Unga Lukas välkomnar unga i åldern 15–17 till trygga stödsamtal i vår Digitala mottagning – en nysatsning fram till årsskiftet. Vi har kunniga och legitimerade psykoterapeuter anställda på S:t Lukas.

“Vi har en lång erfarenhet av att ha stödsamtal med unga och därför känns det bra att även kunna erbjuda stöd via videosamtal för att kunna möta ungas behov, säger Susanne Stattin.“

Den helt nya digitala mottagningen erbjuder ett professionellt samtalsstöd och stöttar den unge till vidare behandling när det finns behov och kan vara ett bra komplement till andra verksamheter.

“Vi lägger stor vikt vid att lyssna in vad den unga behöver prata om. Det är alltid det som är i fokus i samtalen, alla ska kunna komma med just sina frågor och få dem besvarade, säger Susanne Stattin”.

Viktig Information om Unga Lukas Digitala mottagning
• Videosamtalen är kostnadsfria.
• Det är möjligt att boka upp till 4 samtal med en legitimerad psykoterapeut.
• Möjlighet att boka tid snabbt.
• Det krävs inget godkännande från vårdnadshavare fast det är bra att en
närstående vet om att den unge har samtal.
• Samtalen omfattas av tystnadsplikt och journalföring.
• Vi har anmälningsplikt.

Mer information och boka samtal: www.ungalukas.se

Har du frågor? Kontakta Susanne Stattin, verksamhetschef Digitala mottagningen.
E-post: susanne.stattin@sanktlukas.se

Mottagningen har utvecklats och drivs med finansiellt stöd från Socialstyrelsen fram till årsskiftet.

Artikeln är framtagen i samarbete med Unga Lukas