Blogg

Ökande psykisk ohälsa

2 november, 2014

Allt fler ungdomar rapporterar att de ha besvär med oro och ängslan. Att känna oro och ängslan är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmord eller skador och olyckor. Både WHO och socialstyrelsen ser den ökande psykiska ohälsan som ett hot mot folkhälsan. Sjukvården kan inte ta emot alla de personer som söker hjälp via primär- och/eller akutvården. Ing-Marie Wieselgren som är psykiatrisamordnare på SKL uttalade sig i frågan på P1-morgon den 29/9 2014. “Vi behöver förstå vilka krav som ställs på människor idag och hur vi kan lära människor att handskas med allt det nya som vi ställs inför. Risken är att vi gör sjukdom av det som är normal livsstilsfrågor som handlar om att samhället är för svårt att leva i ibland” säger Ing-Marie Wieselgren. Hon anser att vi behöver jobba förebyggande med livsstil för att minska den psykiska ohälsan.

Den enda instans som träffar alla Sveriges barn och unga är skolan. I skolan finns pedagogerna som är proffs på att förmedla kunskap och elevhälsan som har den medicinska kompetensen. Tillsammans utgör de således det ulitmata utbildningsteamet för att förmedla kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil för barn och ungas hälsa och välmående. Därför är skolan den absolut bästa arenan för att jobba förebyggande med levnadsvanor.

Att förstå hur sömn och matvanor påverkar inlärningsförmågan, hur sömnbrist ger brist på må-bra-hormoner eller hur ständig uppkoppling hänger ihop med stress och vilka konsekvenser det kan få borde vara lika självklart som att eleverna får lära sig om Sveriges sjöar, procenträkning, flora och fauna etc.

Utöver det personlig lidandet av psykisk ohälsa finns också de socioekonomiskt kostnaderna. 12,8% av alla barn som börjar i första klass kommer att hamna i utanförskap. Kostnaderna för kommuner, landsting, arbetsförmedling, försäkringskassa, rättsväsende mm uppgår till 210 miljarder per årskull.

För att hjälpa så många människor som möjligt från att hamna i psykisk ohälsa och för att spara på skattepengarna måste vi komma igång med det förebyggande arbetet nu!

Läs mer om kostnaderna för utanförskap och om hur vi kan jobba förebyggande på skolorna redan nu på:http://unglivsstil.se/skolor/