7 januari, 2020

Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse

Blogg Diana Storvik

15 december, 2019

Genom att arbeta strategiskt med stödstrukturer ökar vi delaktigheten och andelen elever som får en examen…

Blogg Diana Storvik

2 december, 2019

Analysmallar – Stödstrukturer som visualiserar

Blogg Diana Storvik

12 november, 2019

Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktigheten

Blogg Diana Storvik

22 oktober, 2019

Övergången mellan gymnasiet och högskolan: Hur förbereder vi elever i behov av stöd för fortsatta studier?

Blogg Diana Storvik

6 oktober, 2019

Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar

Blogg Diana Storvik

3 oktober, 2019

Presentation av bloggen "Specialpedagog på gymnasiet"

Blogg Diana Storvik

Heta ämnen just nu!

Elevhälsan tipsar om intressanta ämnen, föreläsningar och frågeställningar just nu inom elevhälsa, i samarbeta med våra partners.

2 oktober, 2019

Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspel

Blogg Anna Nygren

28 maj, 2019

Skärmar, försämrad inlärningsförmåga och förvirring i känslorna

Blogg Anna Nygren

8 april, 2019

Psykisk hälsa på schemat?

Blogg Anna Nygren

10 januari, 2019

Popcornhjärna

Blogg Anna Nygren

21 augusti, 2018

Ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga

Blogg Anna Nygren

1 januari, 2018

Skärmar, stress och återhämtning

Blogg Anna Nygren

5 november, 2017

Lyckade skolresultat är en framgångsfaktor

Blogg Anna Nygren

8 oktober, 2017

Nobelpriset i medicin gick till kroppsklockan!

Blogg Anna Nygren

4 september, 2017

Grundläggande behov och skolresultat

Blogg Anna Nygren

16 mars, 2017

Livsstilskunskap för ensamkommande

Blogg Anna Nygren

15 januari, 2017

Hur hjälper vi bäst unga som går och lägger sig för sent?

Blogg Anna Nygren

8 december, 2016

Lära ut och lära in

Blogg Anna Nygren

22 augusti, 2016

Vår stressade skola

Blogg Anna Nygren

25 april, 2016

Nedkopplingens Dag 12 maj

Blogg Anna Nygren

29 mars, 2016

Viktigt att hålla kroppsklockan

Blogg Anna Nygren

21 mars, 2016

Hur lär sig hjärnan?

Blogg Anna Nygren

16 mars, 2016

Stressade lärare och elever

Blogg Anna Nygren

9 februari, 2016

Föräldrar oroar sig över barnens skärmtid

Blogg Anna Nygren

17 september, 2015

Sömn, skärmtid och skolprestation

Blogg Anna Nygren

31 augusti, 2015

Temavecka om skolungdomars hälsa

Blogg Anna Nygren