Elevhälsoveckan 2023 Aktuellt

Prata om alkohol – samarbetspartner till Elevhälsoveckan

14 juni, 2022

Berätta lite om er och er verksamhet?
Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata Om Alkohols metodmaterial är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad med positiva resultat. Den treåriga vetenskapliga studien genomfördes i samarbete med forskare knutna till Karolinska Institutet och visar bland annat att metoden minskar sannolikheten till riskbeteende relaterat till alkohol bland unga. Studien är den första i Sverige som under en lång tid följer ungdomar där en systematisk lärarledd och klassrumsbaserad metod används som förebyggande verktyg. Ansvarig forskare var Anders Tengström.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Vad erbjuder ni för olika verktyg för det hälsofrämjande arbetet?
Prata om Alkohols metoder bygger på samtalsbaserad undervisning. Alla material är digitala, kostnadsfria och utformade för att enkelt användas i klassrummet i arbetet med eleverna. Utöver lektionshandledningar finns det underlag i form av faktamaterial, diskussionsfrågor och filmer för både pedagoger och elevhälsa.

Vad kommer ni lyfta i ert webbinarium?
Att skjuta upp sin alkoholdebut är en mycket viktig faktor för att minimera riskerna för utsatthet och beroende. Nätet är ett forum där unga lätt kan få tag på (eller: komma i kontakt med) både alkohol och droger. Maria Dufva berättar om vilka faror som gömmer sig på nätet samt hur vi kan hjälpa dem att hitta rätt och inte kliva snett?

Läs mer om Prata om alkohol här!

Kort om Elevhälsoveckan
Under vecka 39 vill Elevhälsan.se stärka och främja elevhälsans arbete samt lyfta fram alla eldsjälar. Vår vision är att stärka elevhälsans roll och status för att skapa framgångsrika och sunda skolor. Detta gör vi tillsammans med ett antal samarbetspartners.

Vårt mål med “Elevhälsoveckan” är att:

  • Instifta ett nytt pris för att lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld.
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar och att investera i en god elevhälsa ska vara en självklarhet för alla skolor, huvudmän och kommuner.
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans.
  • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns