Blogg Aktuellt

Risk att elever utvecklar ineffektiva studiestrategier

25 april, 2024

Ju högre upp i skolsystemet elever kommer, desto högre grad av frihet och eget ansvar. Forskning visar att det i samband med detta finns en risk att de utvecklar ineffektiva studiestrategier. Petri Partanen lyfter i artikeln Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier i lärandet på gymnasiet (2021) fyra utmaningar när det gäller elevers studiestrategier:

  • I samband med läsning använder många elever huvudsakligen repetitionsstrategier som är ineffektiva, till exempel genom att läsa om texter med förhoppningen om att information ska ”sjunka in”. 
  • Elever studerar kunskaper ”linjärt” och isolerat som bitar, utan att reflektera kring paralleller och samband mellan olika kunskaper. 
  •  Elevers anteckningar kan vara ofullständiga, oorganiserade och sakna viktiga poänger och information från lektioner. 
  • Elever använder understrykning eller skriver av partier från text och tänker att de då ”studerar”.

För att motverka att elever utvecklar ineffektiva studiestrategier på egen hand behöver studiestrategier integreras i undervisningen. Alla elever, oavsett om de är i behov av ledning eller behöver stimulans, gynnas. För en del elever kan det vara avgörande för att nå måluppfyllelse, medan det för andra kan vara vägen till nästa nivå. Målet är att alla elever ska ha en rik verktygslåda med olika studiestrategier för att på så sätt lyckas med sina studier.

För att träna elevers studiestrategier kan vi bland annat:

  • Visa exempel på olika strategier.
  • Förklara syftet med varje strategi.
  • Modellera strategier, genom att ”tänka högt” och förklara tankeprocessen.
  • Låta eleverna prova olika strategier.

Böckerna Studiestrategier i högstadiet och Studiestrategier i gymnasiet är tänkta att vara ett stöd för att komma igång med arbete. Tanken är att tröskeln ska vara låg och det ska vara lätt att påbörja arbetet. Böckerna innehåller en mängd olika övningar med steg-för-steg instruktioner. 

Lärdomar från arbetet med böckerna

Sedan första boken kom, har jag träffat många lärare som arbetat med böckerna, både i klassrummet, men också i det kollegiala lärandet. Jag får många frågor kring hur man kan implementera arbetet med studiestrategier på sin skola. Utifrån erfarenheter så är det viktigt att involvera flera lärare för att lyckas. Gör vi det tillsammans blir det lättare och effekten för eleverna blir större.

Bland de skolor jag besökt, har jag sett många fina exempel på ett framgångsrikt arbete med studiestrategier. En framgångsfaktor har varit en engagerad ledning som gått i täten. Jag har också sett exempel på F-9 skolor där de stadiumövergripande planerat arbetet för att skapa en progression. Där lärarna samtalar kring vilka verktyg elever behöver för att ges goda förutsättningar inför nästa stadie. Där de i dialogen insett att de tappar något under resan – att stödstrukturer och mallar är ganska självklart i yngre åldrar, men som minskar med stigande ålder. Jag har också sett vikten av att hålla i och hålla ut, att pröva flera gånger och att det måste få ta sin tid.

Jag har under våren varit ute och föreläst och hållit workshops kring studiestrategier – intresset har varit stort. Så mycket handlar just nu om studiestrategier för mig. Men jag har också, tillsammans med specialpedagogen Tina Trollefur, föreläst om skolframgång för elever med adhd och autism, vilket varit väldigt roligt. Redan den 2 maj erbjuds ett nytt tillfälle, om du är intresserad kan du läsa mer här: Skolframgång för elever med autism och adhd.

Är du intresserad av att boka mig inför hösten så finns mer information här: Föreläsning & workshops

Du kan också skicka ett mail till: specialpedagoggymnasiet@gmail.com

/ Diana, specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet & studie.strategierFör att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Här kan ni läsa mer om webbinariet: Skolframgång för elever med adhd och autism

Berättat för redaktionen