I samarbete med Phonak

Roger SoundField för en bättre ljudmiljö i idrottshallen

12 januari, 2022

Grundtanken med Roger SoundField är att ljudsystemet ska förtydliga och förbättra ljudmiljön. Systemet används ofta i skolornas klassrum för att sänka ljudnivån, öka arbetsron och hjälpa eleverna att fokusera bättre. Det har Kyrkskolan i Orsa tagit fasta på. För att underlätta idrottsläraren Emmas vardag, han man ”tänkt utanför boxen” och även låtit installera Roger SoundField i skolans idrottshall. På frågan om Emma märker någon skillnad på elevernas agerande, svarar Emma att eleverna slappnar av mer.

Lägre ljudnivå och bättre studiero
– Eleverna hör mig alltid tydligt, vilket resulterar i att de blir tystare. Ljudnivån sänks och vi får mer studiero. Trots att det är surr i bakgrunden ibland, så kan eleverna alltid höra mig och jag får deras fokus. Min röst hörs mer, trots att ansträngningen av min egen röst har sänkts fenomenalt mycket. Den största skillnaden är att det bli lugnare, jag kan använda en lugnare ton och ändå göra mig hörd på ett enkelt sätt. Det blir bättre stämning och även eleverna själva håller en lägre ljudnivå. När vi började använda Roger SoundField, så slutade jag använda öronproppar på lektionerna. De behövs inte längre!

Roger SoundField under idrottslektionerna
– Vid samling använder jag det absolut, eller om jag ska ge eleverna instruktioner. Ofta bär jag mikrofonen hela lektionen och stänger av den när jag inte behöver säga någonting till eleverna. Ibland tar jag av den, till exempel om jag är med och är aktiv eller om jag ska visa en övning. Då märker jag direkt vilken liten röst jag har egentligen, det är ingen som hör mig länge! Därför försöker jag använda den så mycket som möjligt, säger Emma och skrattar.

Mikrofoner till hjälp under redovisning
Emma berättar att eleverna nyligen kokade blåbärssoppa på trangiakök och fick sedan diskutera i grupper vad man bör tänka på gällande säkerheten. När grupperna sedan skulle redovisa, så användes mikrofonen och den skickades runt mellan grupperna. Emma reflekterar:

-Jag tror att eleverna känner sig säkrare med mikrofonerna, för många barn och ungdomar har en väldigt liten och tunn röst. Men med mikrofonen kan de tala med sin naturliga röst, för de hörs tydligt för alla ändå.

Därmed finns det även en jämlikhetsaspekt i att använda Roger SoundField, menar Emma, i och med att det blir lika lätt för alla att komma till tals. Ställer hon en fråga, så vill alla ha mikrofonen när de svarar. Den lockar faktiskt även de som annars har valt att inte tala inför hela gruppen.

Minskad trötthet och röstansträngning
Röstmässigt märks det stor skillnad för henne själv, säger Emma. Innan systemet installerades upplevde hon att hon var mycket trött efter arbetsdagens slut och även att rösten tagit slut. Ljudutjämningssystemet hjälper henne att nå fram till eleverna under lektionstid utan att behöva anstränga rösten. En positiv bieffekt av att använda systemet är att förutom tydligare tal, så blir även arbetsmiljön bättre. Kringljudet och surret i gymnastiksalen har minskat tack vare Roger SoundField och därför är hon inte lika hjärntrött och ljudkänslig när hon kommer hem efter en dag på jobbet.

– Jag önskar att jag även kunde ta med mig systemet ut, för på idrottslektioner utomhus är det fortfarande problem för mig att höras. Inget högtalarsystem och inga väggar och större yta gör att rösten försvinner. En bärbar variant av Roger SoundField hade varit ett fantastiskt komplement, avslutar Emma och skrattar.

Läs mer om ljudutjämningssystemet

Artikeln är framtagen i samarbete med Phonak