Aktuellt

Se vårt kostnadsfria webbinarium om elevhälsa och värdegrund

18 november, 2021

Hur kan skolan arbeta med elevhälsa och värdegrund? Hur får man med både skolledare, lärare och elevhälsan. Detta belyser Elevhälsans.se och Värdegrunden i vårt kostnadsfria webbinarium – se inspelningen i efterhand om du missade det.

Webbinariet syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt värdegrundsarbete inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Under webbinariet går Anna Nygren igenom Värdegrunden.se som är en lektionsbank och lärresurs för att arbeta systematiskt med dessa frågor. Medverkar gör även Johan Olsson, kurator, som berättar hur hans skola arbetat med lektionsbanken.

Här på Värdegrunden har vi satt ihop ett paket med kortare övningar som kompletterar övriga lektioner i Värdegrundens lektionsbank. Att komma ut och möta elever och ge elevhälsan ett ansikte är något som de flesta inom elevhälsan arbetar med och övningarna här kan fungera som ett inslag i det arbetet. Elevhälsans arbete med Värdegrunden kan också vara ett startskott för klassens lärare att ta arbetet med hälsa och värdegrund vidare under läsåret. Det finns många lektioner på Värdegrunden.se som vänder sig till lärare inom olika ämnen.

Klicka här för att se vårt webbinarium!

Avsändare
Webbinariet genomförs av Värdegrunden.se och är kostnadsfritt – www.vardegrunden.se
Kontakta Edvin för att få prova vårt verktyg: edvin@vardegrunden.se

Föreläsare
Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.
Från årskurs 1 – gymnasiet. Fokus från årskurs 4.