Aktuellt

See the good!

18 januari, 2023

Vi på Elevhälsan har träffat Kaisa, grundaren av tjänsten See The Good! Vi bad henne berätta om See The Good! och varför denna metod behövs i Sverige. 

Vad är See The Good?

See the Good! är en forskningsbaserad metod från Finland som utvecklar sociala och emotionella färdigheter, positiv skolkultur och lyfter fram styrkor och framgångar både på individ- och gruppnivå hos elever och hela personalen. Den riktar sig idag främst till lärare men även till föräldrar. Det finns en app, en hemsida samt fysiskt material såsom aktivitetskort. 

Vad är syftet med See The Good?

Vi har en större kraft av det negativa än av det positiva i livet. Jag arbetade som lärare under många år och märkte hur vi genom att fokusera på positivitet, styrkor och det som redan fungerar byggde en skolvärld där alla fick chansen att lyckas trots sina brister. En problemcentrerad pedagogik och försök att reparera brister har inte kunnat öka elevens välbefinnandet. 

Vi vill bygga på det som fungerar

Skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn och därför är det extra viktigt att alla barn får en chans att lyckas i skolan. Jag ville lära mig att identifiera elevernas mångsidiga styrkor och kunna ge respons. För att kunna göra det behövde jag mer information och fungerande verktyg. 

Det visade sig vara ett problem att det inte fanns metoder och undervisningsmaterial för att identifiera och lära ut styrkor, eftersom de ännu inte undersökts systematiskt.

Därför började jag forska om karaktärsstyrkor (Helsingfors universitet) och ta fram läromedel. Tjänsten See The Good! föddes. Mitt mål är att arbetet med identifiering, bedömning och undervisning av styrkor ska tas till 2020-talet. Jag vet att varje lärare vill skapa en positiv inlärningsmiljö där barn och ungdomar kan hitta sin potential.

Undervisning som utgår från styrkor

Det finns något slående vackert och gott i varje barn och ungdom. Alla har rätt att eftersträva sin egen högsta potential. Alla elever motiveras av att deras individuella, mångsidiga kompetens lyfts fram och dokumenteras. Skolans uppdrag är att möjliggöra det. Dokumentation av styrkor med See the Good! -app  är en bedömningsmetod med fokus på individens och gruppens styrkor och hur man utvecklas och gör framsteg tack vare dem.

Hur kan du börja enligt Kaisa?

Jag vill utmana dig med att först se det goda i dig själv. Fråga dig följande: Vad gör mig entusiastisk? Vad får mig att glömma tid och rum? Vad uppskattar andra hos mig? 

Kom i kontakt med See The Good!

Vi har den goda nyheten att berätta att Kaisa befinner sig i Sverige mellan 30 januari och 1 februari. Kontakta oss på emmy.ottosson@elevhalsan.se eller Kaisa direkt på kaisa@positive.fi för att boka ett möte om produkten.

Läs mer om See The Good!