Blogg

Skärmar leder till förlängd insomningstid och förkortad sovtid hos unga

20 maj, 2015

Ju längre tid ungdomar spenderar vid dator, surfplatta och mobil desto sämre blir deras sömn. Det visar en norsk studie där man tittat på 10 220 ungdomar mellan 16 och 19 år (54% flickor). Man såg att mer än två timmars skärmtid efter skolan hade ett starkt samband med både försenad sömn och kortare sovtid. Nästan alla tonåringar i Norge anger att de använder skärmar just innan sänggåendet. Många anger också att de får färre än fem timmars sömn per natt. I studien ställdes frågor om ungdomarnas sömnvanor på både vardagar och helger samt hur mycket skärmtid de hade utanför skolan. Flickor angav att de spenderade ungefär fem och en halv timme per dag med TV, dator, mobil eller andra elektroniska apparater. Pojkar spenderade lite mer tid framför skärmar, ungefär sex och en halv timme per dag. Bland pojkarna var datorspel med populärt medan flickorna hellre spenderade tid med att chatta online.

 

Oavsett vilken typ av skärmar man använder under dagen och under timmarna innan sänggåendet verkar det störa sömnen och försvåra insomnandet. Ju fler timmar ungdomarna spenderade vid skärmar desto mer störd blev deras sömn. När skärmtiden gick upp till fyra timmar eller mer per dag löpte ungdomarna 49% högre risk att insomningstiden skulle överstiga en timme. Dessa ungdomar tenderade också att få färre än fem timmars sömn per natt. Ju mer skärmtiden ökade hos ungdomarna desto kortare blev sovtiden. Det kan bero på att mycket skärmtid lämnar för få timmar kvar till sömn men det kan också bero på att skärmarnas blå ljus sänder fel signaler till hjärnan vilket stör den biologiska klockan och gör oss mer vakna, säger Dr Mari Hysing et al at Uni Research Health, Bergen Norge. Dr Hysing säger att hennes forskningsresultat kan vara intressanta för en bredare grupp av befolkningen då många människor har mycket skärmtid. ”Vi vet att tillräckligt mycket sömn är nödvändigt för god fysisk och mental hälsa. Att koppla ner kan vara ett viktigt steg mot att säkra en god natts sömn.” säger Professor Russel Foster vid University of Oxford. Det här är en viktig studie då den ger empirisk evidens för att skärmanvändning före sänggåendet verkligen förkortar sovtiden. Detta bör tonåringar varnas för, säger Foster.

 

I studien hänvisas till bland annat en Australiensisk studie, Short et al 2011, där man menar att nyckeln till att förbättra ungdomars sömn finns hos föräldrarna. De ungdomar som hade föräldra-reglerade sovtider hade längre sovtid och förbättrad funktion under dagtid. 

 

Detta är en översättning av en artikel från BBC News,15 May 2015, skriven av Pallab Ghosh. Här kommer du till den. 

 

Läs mer om sömn och skärmar på www.unglivsstil.se