Aktuellt

Skolframgång för elever med autism och adhd 

29 januari, 2024

Elevhälsans expert och bloggare Diana Storvik kommer tillsammans med specialpedagogen Tina Trollefur att hålla i ett webbinarium här på Elevhälsan den 8e februari. Webbinariet fokuserar på hur vi kan arbeta för att elever med autism och adhd ska nå skolframgång. Här nedan berättar de om sig själva och det kommande webbinariet.

Kan ni börja med att berätta lite om er själva?

Vi har känt varandra sedan vi läste till specialpedagoger. Det finns många gemensamma nämnare – vi är specialpedagoger, gymnasielärare i botten och gillar att tänka stort. Vi har aldrig problem att fylla tiden när vi ses! Det är fint att ha varandra att dela framgångar tillsammans, men även analysera de utmanande situationer som vi båda möter. Sedan finns det saker som skiljer oss åt, men det fungerar mer som komplement till varandra än som skiljevägg. 

Tina: Om jag skulle beskriva dig, Diana, så skulle jag säga att du är väldigt driftig. Jag beundrar din målmedvetenhet och din nyfikenhet på ny kunskap. Du har nästan alltid någon ny, spännande rapport eller artikel att dela med dig av. Jag märker att du hela tiden vill utveckla dig inom nya områden, samla på dig erfarenhet och kunskap om allt som rör skolan. Du har ett stort lugn och du söker hela tiden vägar att stötta lärare och driva din arbetsplats framåt. Jag har alltid väldigt roligt ihop med dig! Det är härligt att du hänger med i mina snabba tankar och vändningar. 

Diana: Du, Tina, är kunnig inom många områden i skolans värld. Jag tycker till exempel alltid att du har spännande tankar om elever med olika NPF-diagnoser och vad som gynnar dem i skolan och livet i stort. Jag skulle också säga att du är vetgirig. Du läser allt från blogg till forskningsrapport och hittar intressanta tankar att ta dig vidare. Jag har ju sett dig bland annat vara samtalsledare och jag tycker du är väldigt närvarande och energigivande i den rollen. Jag tycker också att du har en positiv elevsyn och när vi pratar har du alltid eleven i fokus. 

Berätta lite hur ni arbetar och vilka områden som ni arbetar med?

Först har vi det där övergripande, som vi gör i vår roll som specialpedagog. Vi jobbar med tillgänglig lärmiljö och med att utveckla skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi jobbar förebyggande, främjande och åtgärdande för att göra undervisningen tillgänglig för de elever som befinner sig i skolan. Båda samverkar med rektor, övrig elevhälsa, lärare, vårdnadshavare och övriga instanser i samhället runt de elever vi har. Sedan finns det i vår profession ofta utrymme att specialisera sig på vissa områden, och det kan vara både arbetsuppgifter, arbetsplatser och eget intresse som styr det. 

Tina: Jag har valt att specialisera mig på NPF och jobbar mycket med den elevgruppen i och med att jag är på en resursskola. Alla elever hos oss har ett stort behov av särskilt stöd och de flesta har autism och/eller adhd. Jag känner ett personligt driv gällande dessa barn och ungdomar; det måste finnas en plats för alla att gå i skolan på ett sätt som gör att de mår bra och når skolframgång. Jag jobbar också mycket med att motverka psykisk ohälsa på olika sätt. Mitt främsta verktyg där är relationsskapande arbete och att hela tiden göra lärmiljön tillgänglig. Jag tänker att alla elever behöver en känsla av att lyckas och ett sätt att hantera när de behöver träna mer, utan att det slår på deras självkänsla. KASAM är ett ledord för mig. Eleverna behöver ha en känsla av sammanhang där de känner att deras skolvardag är meningsfull, hanterbar och begriplig.

Jag har tidigare jobbat mycket med särskild begåvning. På min förra arbetsplats var jag drivande i att jobba fram en kommunal handlingsplan för att ge dessa elever den stimulans de behöver. På min nuvarande arbetsplats “dammsuger” jag våra nya klasser varje år på jakt efter dessa elever, för att kunna ge dem rätt stimulans redan från skolstarten på gymnasiet. Det är så lätt att man tappar dem annars, och det är spännande med kombinationen NPF och särskild begåvning. 

Diana: Under de senaste åren har mycket av mitt fokus varit på hur vi kan öka tillgängligheten, bland annat genom ett aktivt arbete med studiestrategier. På min blogg Specialpedagog på gymnasiet har man, sedan drygt fem år tillbaka, kunnat följa mitt arbete som specialpedagog. För snart ett år sedan bytte jag arbetsplats och skolform, efter 20 år inom gymnasieskolan och en period på högstadiet, till en anpassad gymnasieskola. Mycket är nytt, men också mycket som kommer igen – samma frågor, men utifrån olika perspektiv. Precis som Tina möter jag många elever med autism och adhd, men de elever jag nu jobbar med har det i kombination med en IF-diagnos. Vid sidan av mitt arbete som specialpedagog har jag under åren 2022- 2023 gett ut böckerna Studiestrategier i högstadiet och Studiestrategier i gymnasiet. Jag är ute på skolor och konferenser och  föreläser i ämnet, så mycket för mig just nu handlar om studiestrategier. 

Berätta lite mer om ert webbinarium?

Vårt webbinarium handlar om hur lärare och annan skolpersonal kan stötta elever med autism och adhd. Vårt fokus är äldre elever, det vill säga elever på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Vi kommer att utgå från elevfall och prata om hur strategier kan vara behjälpliga i arbetet med dessa elever. Vi kommer även att prata om hur skolan kan jobba på både organisationsnivå, gruppnivå och individnivå med att skapa förutsättningar för elever med autism och adhd att nå måluppfyllelse i skolan. Vi kommer lägga ett stort fokus på hur:et och vår förhoppning är att deltagarna ska få med sig tankar och idéer som de vill prova i sina verksamheter.

Här kan ni läsa mer om webbinariet: Skolframgång för elever med adhd och autism

Berättat för redaktionen