I samarbete med Trafikverket

Skolmaterial om alkohol och narkotika från Trafikverket

1 mars, 2023

Hur hjälper vi våra unga att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken? Trafikverkets skolmaterial kan vara ett viktigt bidrag. Materialet består av lektioner som skolor kan använda i sin ordinarie verksamhet i syfte att motverka rattfylleri.

Trafikverkets skolmaterial innehåller övningar, filmer och frågor som på olika sätt berör alkohol och narkotika i trafiken. Övningarna stödjer en samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande riktat till högstadie- och gymnasieungdomar. I och med att det ligger fokus på att hjälpa ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken.

Elevhälsan kan göra stor skillnad

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda pedagoger och elevhälsa till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Här kan du som arbetar inom elevhälsa och skolan i stort hitta ett tillvägagångssätt som passar just er. Ni som möter många ungdomar kan göra skillnad och er insats är viktig. Genom materialet kan ni ge ungdomar kunskap och mod att motverka rattfylleri.

Materialet består av fem lektioner för årskurs 7-9 samt fem lektioner för gymnasiet och är framtaget som en del i Trafikverkets regeringsuppdrag om medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

Ta del av materialet här

Varför är det viktigt att arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika i trafiken?

Trafikverket genomför en trafiksäkerhetsenkät vartannat år, där den senaste färdigställdes i november 2022. Resultatet visar att ett förebyggande arbete, riktat till ungdomar, behövs. Enkätsvaren säger att:

– 13 procent av män 18-19 år har under det senaste året kört i samband med alkohol.

– 14 procent av 18-19-åringarna har under det senaste året har åkt med en förare som varit påverkad av alkohol.

– 8 procent av 18-19-åringarna har under det senaste året åkt med en förare som varit påverkad av narkotika.

25-30 procent av de omkomna i trafiken omkommer i alkohol- eller narkotikarelaterade trafikolyckor.

Ger sånt här material någon effekt?

Tidigare utvärdering av liknande lektionsmaterial till högstadiet och gymnasiet för minskad andel alkohol och narkotika i trafiken har genomförts genom enkätstudie med eleverna. Andelen av de som deltagit i lektionerna uppger i långtidsstudie att det inte skulle åka med en onykter förare, och att de skulle ingripa och hindra onykter kompis från att köra, i högre grad än elever i kontrollskolor som inte genomfört aktiviteten. Av de elever som har körkort och har genomfört lektioner uppgav de i långtidsstudie att de hade kört bil efter att ha druckit alkohol i lägre utsträckning än de som inte genomfört lektionerna (Nilsson et al., Trivector 2011:31).

Läs mer: Trafiksäkerhetsenkät

Artikel i samarbete med Trafikverket