Aktuellt

Skräddarsydda föreläsningsfilmer utifrån era behov

22 mars, 2023

Elevhälsan.se lanserar nu skräddarsydda föreläsningsfilmer gällande olika stödinsatser.

Huvudmän och skolor har olika utmaningar och utvecklingsbehov. Därför erbjuder Gudrun Löwendahl Björkman i samverkan med Elevhälsan.se skräddarsydda föreläsningsfilmer. Föreläsningsfilmerna innehåller konkreta och tydliga exempel som ger god kompetens. Föreläsningarna skapar också samsyn hos skolledning och personal.

Vill du läsa mer klicka på bilden ovan!

Erbjudande: 15% rabatt

Mejla era önskemål och behov till Gudrun.LB@live.se med kopia till johannes@elevhalsan.se. Ange ”Elevhälsan15” i ämnesraden så får ni 15% nedsatt kostnad för föreläsningsfilmen.

Såhär går det till:

Några av er får tillgång till en anpassad utprovad föreläsningsfilm under en vecka. Ni beslutar vilket innehåll som ni önskar ska tas bort och läggas till för att tillgodose era behov och för att rikta filmen till era avsedda verksamheter. Filmen delas upp i tydliga avsnitt med tidsangivelser för att ni ska kunna använda föreläsningen flexibelt.

Ni väljer om ni vill ha tillgång till föreläsningsfilmen under två veckor eller om ni vill behålla filmen för att t. ex. kunna lägga upp den i er digitala plattform så att olika yrkesgrupper kan se filmen eller avsnitt ur filmen en eller flera gånger vid olika tidpunkter. Kostnaden baseras på hur många skolor eller personal som ska ta del av filmerna.

Tillval som ni kan göra:

  1. Diskussionsfrågor och elevcases med tillhörande förslag på upplägg för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.
  2. E-bok till rabatterad kostnad som är kopplad till innehållet i föreläsningsfilmen. E-boken ger fördjupad kompetens. Den kan användas individuellt eller i bokcirkelformat för att höja kompetensen och skapa samsyn. Den passar väl för arbetslag, specialpedagogiska nätverk och för den samlade elevhälsan.
  3. Digital frågestund med Gudrun under 30-60 minuter. Frågestunden kan ske i direkt anslutning till er filmvisning eller vid ett senare tillfälle.

Varmt välkomna att höra av er med frågor eller funderingar:
Gudrun: Gudrun.LB@live.se , se även www.GLBatgardsprogram.com