Blogg

Sommartid vs vintertid

27 oktober, 2020

Ett ämne som ligger mig extra varmt om hjärtat är hur vår inre kroppsklocka fungerar. Så lite som en timmes förskjutning påverkar oss. Något säkert många kände av  efter helgens omställning till normaltid.

Diskussionen om huruvida denna tidsomställning ska slopas är nu uppe på EU-nivå. Beslutet om man ska permanenta sommartid eller normaltid (vintertid) kommer man dock låta de enskilda medlemsländerna avgöra. Olika forum på nätet har nu översvämmats av kommentarer, argument och omröstningar för än det ena och än det andra.

Just nu verkar det som att det är en övervikt mot att permanenta sommartiden. Här hittar man argument som att man sparar energi, det är tryggare att vistas ute på kvällarna när det är ljust samt att det är så härligt med långa ljusa sommarkvällar. Man kan rada upp ännu fler argument av samma slag och vända och vrida på dem men det är inte lönt att lägga tid på. Argumentet för att hålla kvar vår normaltid, dvs vintertiden är så starkt och så viktigt för oss att motargumenten inte kommer i närheten.

Det viktigaste ljuset för oss människor är morgon- och förmiddagsljuset. När det första ljuset på morgonen träffar den överordnade kroppsklockan, supra chiasmatiska kärnan (SCN), ovanför synnervskorsningen är det en signal om starta dagen. SCN styr över en mängd olika funktioner i både kropp och hjärna. SCN skickar signaler med hjälp av hormoner och nervimpulser till olika delar av kroppen och hjärnan om vad klockan är och vad som ska göras vid olika tidpunkter. Tex utsöndring av tillväxthormon, när vi ska sova, aktiviteter i olika organ mm.  När alla de sakerna sker vid ”rätt” tid och i ett regelbundet mönster mår vi som bäst. När vi helt plötsligt ställer om klockan till sommartid eller utsätts för tex ett jetlag rubbas dygnsrytmen och vi riskerar att få för lite eller störd sömn vilket i sin tur kan leda till stress, depression, hjärt- kärlsjukdom mm.

”Med tanke på alla de hälsoproblem som har kopplats till en rubbad dygnsrytm tycker jag att det skulle vara katastrofalt om vi sätter ännu mer press på inre klockan genom att införa permanent sommartid.” Det säger sömnforskare Christian Benedict vid Uppsala universitet.

Med sommartid under vintern missar vi det viktiga morgonljuset. Vi behöver således permanenta normaltiden för att få till en dygnsrytm som gynnar vår hälsa på bästa sätt.

Hur skönt det än kan vara att njuta av en lång och ljus sommarkväll så är priset för högt då det har en negativ påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Hoppas nu bara att våra politiker också förstår att basera sitt beslut på forskning och inte på känsloargument.